Der er noget galt i København

I København bruger kommunen færre penge pr. elev, hvis man sammenligner med de fem største byer i Danmark. Omvendt forholder det sig, når det gælder ledelse og administration på skoleområdet. Det er en helt forkert prioritering, mener Jane Pilegaard.

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 27. september 2017

I København har vi i stor stil fået bygget og renoveret skoler, og der skal fortsat bygges for at rumme de næste generationer af københavnske skolebørn. Samtidig er lærernes arbejdsvilkår løbende blevet forringet. Lige nu mangler vi i gennemsnit mindst to lærere pr. skole. Det tal kommer frem ved en sammenligning med fem af landets andre store byer. Ikke at lærerne der har oplevelsen af at flyde rundt i mælk og honning – overhovedet ikke. Men de har ikke desto mindre bedre vilkår for at yde et godt lærerarbejde, end vi har i København.

En elev i København koster også mindre end gennemsnittet i de øvrige store byer i Danmark. Det til trods for, at en storby som København har en kæmpe spændvidde og udfordring i forhold til at kunne favne alle byens forskellige elever. 

Omvendt forholder det sig, når man ser på udgifterne til ledelse og administration i det københavnske skolevæsen. Her bruger København flere penge, end i de andre store byer!

Det er et faktum, der kalder på politisk vilje til at undersøge mulighederne for at trimme ledelseslagene fx områdeledelserne, således at vi I højere grad kan målrette ressourcerne til gavn for eleverne i den københavnske folkeskole.

Budgettet for 2018 er netop faldet på plads. Vores ønske om flere lærere blev ikke imødekommet. De almindelige besparelser også kaldet effektiviseringer fortsætter. En bevilling på et tocifret millionbeløb til ’mandetimer’ målrettet indfasning af reformen udløber desuden nu. Det svarer til tæt på en halv lærerstilling pr. skole, som vi vil mangle yderligere.

Til gengæld er der over de næste fire år afsat 220 millioner kr. øremærket forbedringer for eleverne i 7.-9. klasse. Vi har naturligvis hilst de mange millioner velkommen og forventer at være en del af et bredt samarbejde, hvor det analyseres grundigt, hvordan de mange penge gør bedst gavn. Store by-dækkende tiltag er næppe løsningen, da udfordringer og problematikker er bemærkelsesværdigt forskellige fra skole til skole.

Med al respekt for ambitionen om at løfte udskolingerne, så finder jeg det uhørt, at vi i forhold til lærernormeringer som minimum fortsat ikke er i nærheden af niveau med landets øvrige store byer.

Heldigvis har vi snart et kommunalvalg. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.