Den danske model skal udsættes for et gennemgribende servicetjek

Det er naturligvis helt uacceptabelt, at vi lønmodtagere skal forhandle med en modpart som både er arbejdsgiver og lovgiver. Der er brug for et efterspil, så arbejdsgiverne ikke kan spekulere i lovindgreb. KLFs kommende bestyrelse skal invitere til medlemsdebat om den danske model, når der er landet en løsning på OK18.

Debat | Af: Torben Fleckner 12. april 2018

I øjeblikket holder vi alle vejret. Der er udsigt til en omfattende konflikt, som vil påvirke alle danskere. Den varslede konflikt med strejker og lockout vil ikke kun ramme os lærere og alle andre offentligt ansatte. Konflikten vil reelt sætte Danmark i stå, ligesom tilliden på flere niveauer i den offentlige sektor vil lide skade.

Lige nu er der gang i forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Lad os håbe, at arbejdsgiverne (KL, regionerne og staten) viser vilje til at finde en løsning, på samme vis som lønmodtagerne ofte har udvist vilje til at finde løsninger. Lønmodtagerne har eksempelvis udvist vilje til at finde løsninger og hjælpe Danmark på vej, ved at acceptere smalle overenskomster under finanskrisen. Finanskrisen er forbi og Danmark er i vækst. Vores krav er ikke urimelige.  

Der har været tale om et langstrakt forløb, hvor det kan se ud som om, at arbejdsgiverne ikke har ønsket reelle forhandlinger. Det er et kæmpe problem, for det er en forudsætning at både lønmodtagerne og arbejdsgiverne har interesse i at finde løsninger, hvis den danske model skal fungere. OK18-forløbet viser, at der eksisterer en skævhed på det offentlige område og tilliden til at begge parter ønsker en løsning har fået et knæk. Det blev tydeligt, da KLs direktør, Kristian Wendelboe, udtalte: ”Hvis det her kommer til en konflikt, bliver det så voldsomt, at man er nødt til at forhindre, at det sker igen. - Al politisk energi på Christiansborg vil gå på at undgå at komme i den her situation igen”

Wendelboe mere end antyder, at der fra KLs side bliver spekuleret i et politisk indgreb. Mon KL på forhånd har koordineret hele forløbet med Moderniseringsstyrelsen? Præcis som det skete i 2013. At Wendelboe selv har en fortid i Finansministeriet, gør ikke mistanken mindre.

Det er naturligvis helt uacceptabelt, at vi lønmodtagere skal forhandle med en modpart som både er arbejdsgiver og lovgiver. Der er brug for et efterspil, så arbejdsgiverne ikke kan spekulere i lovindgreb. I forbindelse med overenskomstforhandlinger skal rollen som lovgiver og arbejdsgiver på en eller anden måde skilles ad.

Der eksisterer også en ubalance i forhold til, hvem der bliver ramt hårdest. Arbejdsgiverne (KL, regionerne og staten) sparer lønudgifter i tilfælde af konflikt, mens lønmodtagernes strejkekasser tømmes. Der er brug for et efterspil, så arbejdsgiverne ikke kan spekulere i sparede lønkroner.

Den danske model skal udsættes for et gennemgribende servicetjek. Vi som offentligt ansatte, og hele den danske befolkning, kan ikke leve med det eksisterende system. KLFs kommende bestyrelse skal invitere til medlemsdebat om den danske model, når der er landet en løsning på OK18.

Torben Fleckner er kandidat til bestyrelsen ved det kommende valg i KLF.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.