Den dag jeg fik kaffen galt i halsen

"Jeg er chokeret over, at flere af vores politikkere stadig mener, at det ”går godt," skriver Janne Riise Hansen i sit synspunkt efter at have set en skoledebat i Borgerrepræsentationen. Læs hvad hun mener her.

Synspunkt | Af: Janne Riise Hansen 25. februar 2016

Torsdagen inden vinterferien havde Københavns Borgerrepræsentation en interessant debat om lærerens forberedelsestid. Enhedslisten havde fremlagt et forslag, som i det skriftelige forslag gik ud på, at lærerene skulle sikres tid til individuel forberedelse – i den mundtlige fremlæggelse kom det dog mere til at handle om, at Københavns Kommune skulle offentliggøre hvor meget tid, der bliver brugt til individuel forberedelse. Forslaget åbnede op for en længere debat, som chokerede mig i den grad.

Jeg kan godt afsløre her, at forslaget blev nedstemt – men det var nu ikke det mest chokerende. Det, der gjorde at jeg fik min gode kaffe galt i halsen, var den uvidenhed om lærernes arbejdsliv og hverdag på skolerne, der kendetegnede debatten.

Jeg er chokeret over, at flere af vores politikkere stadig mener, at det ”går godt”.  I det følgende vil jeg gerne gengive udsagn fra debatten, som skulle være argumenter for, at det ikke er nødvendigt at tage stilling til den individuelle forberedelsesopgave:

  • Dialogen mellem leder og lærere omkring arbejdsopgaver; Vi er på skolerne rigtig gode til at tale om, hvor meget den enkelte lærer har brug for af forberedelse.
  • Det er bedre med arbejdsfællesskaber og mere fælles forberedelse i teams
  • Vi skal ikke slå bak på folkeskolereformen
  • Det vil være en ressourcebinding på 154 millioner
  • Der er tillid til at lærerne passer deres arbejde
  • Der er i forvejen 921 timer pr. lærere om året til forberedelse
  • Der er karakterfremgang i alle fag
  • Åben skole, understøttende undervisning og samarbejde på tværs af faggrupper er en succes
  • Selvom 16% af lærerne har søgt væk fra Københavns Kommune, er det jo også tilfældet i andre kommuner
  • Mulighederne for forberedelse af undervisningen er rigtig fine, som de er i dag. 

Behøver jeg sige mere? Men banen er i hvert fald kridtet op til et endnu større arbejde i at forklare vores politikkere, hvordan verden i de københavnske folkeskoler rent faktisk ser ud. - - Og det gør vi så!

Hvis man selv skulle have mod på at se debatten, kan man klikke her. Behandlingen af punktet er ca. 1 t 45 min. inde i udsendelsen.

PS. Jeg vil gerne fraråde, at man drikker nogle former for væsker mens man ser indslaget.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.