Debat: Lokalaftalen løser ikke problemet

Flere tillidsrepræsentanter oplever, at der er udfordringer med at få forberedelsestiden til at slå til - på den måde oplever de ikke en forskel på tiden før og efter den nye lokalaftale. Læs deres debatindlæg her.

Debat | Af: Torben Fleckner m.fl. 03. februar 2020

Debatindlægget er udtryk for afsendernes egne holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af: Torben Fleckner, på vegne af tillidsfolkene i Område Østerbro/Indre BY

Da vi tillidsrepræsentanter, sammen med skoleledelserne, i juni 2019 blev præsenteret for den nye lokalaftale, blev der lagt vægt på, at forberedelsestiden skulle været sikret. Den nye aftale skulle, som det er blevet formuleret af nogle, sætte hegn om forberedelsen ved at opdele arbejdstiden i tre dele: undervisning, forberedelse og øvrig tid. Aftalen skulle sikre, at der til hver undervisningstime, ville være ½ time til forberedelse.

Aftalens parter (skolelederne, forvaltningen og KLF) havde i forhandlingsforløbet besøgt en række skoler og var bl.a. derfor enige om, at lærerne var presset på individuel forberedelse samt efterbehandling af undervisningen. Derudover var der stor enighed om vigtigheden af dialog om tid til opgaverne. Men det store spørgsmål er, om der var enighed om så meget andet og om forberedelsen med lokalaftalen er tilstrækkeligt sikret.

Allerede ved præsentationsmødet ulmede uenigheden. Rundt i krogene blev der under præsentationsmødet med lav stemme spurgt: ”Kommer det her til at ændre noget som helst på skolerne?”

Da KLFs formand, Lars Sørensen, ville trække elevpausetiden fra forberedelsestiden sprang uenigheden ud i lys lue. Både Børne- og Ungdomsforvaltningens administrerende direktør, Tobias Stax, og Jeanne Jacobsen, Skoleledernes formand, reagerede med det samme. Tobias Stax udtrykte, at der er enighed om, at der skal finde en dialog sted på skolerne og at arbejdstiden skal inddeles i undervisning, forberedelse og øvrig tid.

Det er vel rimeligt, at lade virkeligheden afgøre om lokalaftalen har sikret lærernes forberedelse. En del af denne virkelighed blev beskrevet af tillidsfolkene i område Østerbro/Indre By i forbindelse med Område-TR-mødet d. 23. januar.

Mødet viste, at der i hvert fald i område Østerbro/Indre By fortsat er udfordringer med at få forberedelsestiden til at slå til. Områdets tillidsfolk giver udtryk for, at dialogen på skolerne mellem ledelse og lærere de fleste steder er OK. Alligevel er der pres på tiden til forberedelse af undervisningen. I forhold til for et år siden, er der ikke nogen oplevet forskel. Det kan naturligvis være, at det kun er på Østerbro/Indre By, at der ikke er en oplevelse af, at der med lokalaftalen er kommet mere tid til forberedelse. Det tror vi nu ikke.  

KLFs bestyrelse opfordres til at diskutere om lokalaftalens virkelige udfordring er, at den beskriver et problem, som aftalen desværre ikke kan løse.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lars Sten Sørensen | 04. februar 2020 KL. 16:58

Tak til Torben Fleckner og øvrige tillidsrepræsentanterne i Område Østerbro/Indre by for debatindlægget


Jeg får desværre mange steder fra samme melding som I som tillidsvalgte, beskriver.


Vi har brug for at lokalaftalen i praksis styrker undervisningens kvalitet og medvirker til et godt arbejdsmiljø.


KLF's bestyrelse har påbegyndt evaluering af Lokalaftalen om arbejdstid, med at få meldinger fra TR’erne i de fem områder, og det er den evaluering I netop har gennemført i Område Østerbro/Indre by.


Bestyrelsen har møde torsdag, hvor vi har tilbagemeldinger fra alle områder – vi vil her få et bydækkende billede af, hvordan aftalen virker. Vi vil orientere om resultatet og diskutere handlemuligheder på det TR møde vi har den 20. februar.


Herefter skal vi drøfte erfaringer med hvordan aftalen fungerer med skolelederforening og forvaltning. Det afgørende, at vi har jeres erfaringer med hvordan aftalen virker, som vores grundlag for drøftelsen.


Endelig har bestyrelsen besluttet besøg på folkeskolerne efter forårets bestyrelsesvalg. Her vil vi diskutere, hvordan vi får lokalaftalen til at fungere i forhold til målsætningen om at styrke undervisningens kvalitet, indhegne forberedelsestiden og foretage de nødvendige bortprioriteringer. Vi lægger op til, at det som udgangspunkt skal være kortere besøg i en elevpause for på den måde at nå ud på alle skoler.