Byens børn ER et fælles ansvar – også økonomisk

Specialskolerne i København rammes nu af pludselige besparelser. Det går ud over nogle af byens mest sårbare elever, skriver KLF's tillidsrepræsentanter i et åbent brev til de københavnske borgmestre. Pengene må findes i den store kommunekasse, lyder budskabet endvidere.

KLF | Af: Lars Sørensen/Inge Thomsen 09. september 2019

Kære Frank Jensen, Mia Nyegaard, Cecilia Lonning-Skovgaard, Franciska Rosenkilde, Sisse Marie Welling, Karina Vestergård Madsen og Jesper Christensen.

Tillidsrepræsentanterne fra de københavnske skoler, forsamlet til møde torsdag 5. september, er dybt bekymrede for kvaliteten i den københavnske folkeskole ved udsigten til nye massive besparelser på skoleområdet i en i forvejen hårdt presset folkeskole.

BUF’s økonomi belastes af en merudgift på ca. 135 mio. kr. hvert år fremover, som følge af de flere visiterede elever til specialundervisning end budgetteret. Dette kommer oveni de godt 160 mio. kr., der skal spares/effektiviseres med indkaldelsescirkulæret. Det er uholdbart, at området selv skal finde pengene, hvis der skal være kvalitet i det undervisningstilbud, eleverne tilbydes.

Alene fra skoleåret 18/19 til 19/20 er der visiteret 188 flere elever til et vidtgående specialundervisningstilbud end budgetteret. Det har resulteret i et merforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og det har betydet ekstraordinære besparelser på specialområdet her midt i skoleåret. Det er nu andet år i træk, vi på skoleområdet oplever ekstraordinære besparelser. Sidste år var der en grønthøsterbesparelse på alle skoler, og i år er der pludselig i august kommet en stor besparelse på specialområdet. 

Den københavnske folkeskoles økonomi er allerede hårdt presset. Når der sammenlignes med 6-by nøgletal fra 2019, er der på en gennemsnitsskole på omkring 650 elever, ca. 5½ lærere færre end gennemsnittet for normeringen på ’undervisningspersonale’ i de andre 6-byer, altså der bruges ca. 3. mio. kr. mindre på en københavnsk skole. Det kan mærkes. Dertil skal det bemærkes, at de københavnske lærere har mindst ligeså store arbejdsopgaver, som lærerne i de andre store byer.

Københavns Kommune har brug for et skoleområde, der kan leve op til de fine målsætninger i Københavns Kommunes strategi for børn og unge ´Vores børn – fælles ansvar´.  Her fremgår blandt andet, ”at alle københavnske børn skal indgå i stærke fællesskaber og have et godt dag- og skoletilbud”, samt at ”… alle børn kan rummes i det store fællesskab”. De besparelser og forringelser, som skoleområdet udsættes for, hvoraf den største del af merforbruget skyldes flere elever end budgetteret, gør det umuligt at give et godt skoletilbud specielt til de svageste elever.

Derfor retter vi en appel direkte til jer.

Vi opfordrer jer til - med budgettet for 2020 - at tage fælles økonomisk ansvar for de stigende udgifter på specialområdet i Københavns Kommune.

På vegne af tillidsrepræsentanterne på de københavnske folkeskoler.

Lars Sørensen                                                                        Inge Thomsen

Formand Københavns Lærerforening                              Næstformand Københavns Lærerforening

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Luis Madsen | 09. september 2019 KL. 19:14

Yes