Besparelser rammer vejledningen: 10 stillinger nedlægges

Politikerne på rådhuset har besluttet, af UU København skal spare fem millioner kroner, svarende til ti stillinger. Det vil få store konsekvenser for arbejdsmiljøet og kvaliteten, advarer tillidsrepræsentant.

Nyhed | Af: Martin Vitved Schäfer 08. april 2019

Eleverne i de københavnske folkeskoler kommer fremover til at kigge længere efter en uddannelsesvejleder. Det er ifølge Sussie Johansen, der er tillidsrepræsentant for uddannelsesvejlederne i UU København, konsekvensen af en beslutning, politikerne på rådhuset træf i marts. 

Her besluttede Børne- og Ungeudvalget at gå videre med et forslag om at spare fem millioner kroner på Ungdommens Uddannelsesvejledning. Besparelserne bliver indført gradvist og er fuldt indfaset i 2024. De fem millioner svarer ifølge Sussie Johansen til 10 fuldtidsstillinger i uddannelsesvejledningen. Og det kommer til at gå ud over kvaliteten, forklarer hun.

”Vi bliver månedens gæst. Det bliver rigtig svært. Vi håber selvfølgelig, at det kan ordnes ved naturlig afgang, men det er ikke nok. Jeg kan ikke pege på ti pensionsklare folk, men uanset hvad skal vi, der er tilbage, stadigvæk dække flere skoler og vejlede flere unge, end vi gør i dag”, siger Sussie Johansen. 

Beslutningen om at gennemføre besparelserne på UU København sker efter lang tids diskussion og med udgangspunkt i en stor rapport fra konsulentvirksomheden Deloitte.

Ifølge den tekst, politikerne har vedtaget, skal der laves en ”differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats med henblik på at opnå en bedre ressourceanvendelse blandt UU’s vejledere, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge”, lyder det.

En del af besparelsen skal findes ved, at der fremover skal være en mere datadrevet ressourcestyring i uddannelsesvejledningen. Men hvad det mere konkret betyder, vides endnu ikke, fortæller Sussie Johansen.

”Vi arbejder allerede datadrevet og ser på, hvor mange ikke-parate, der er på skolerne, og hvordan vi så skal tilrettelægge vejledningen. Så er det os som medarbejdere, som skal datadrives? Det ved vi ikke noget om. Det gør forvaltningen heller ikke. De har bare sagt, at vi skal spare fem millioner”, siger hun og uddyber:

”Vi er ikke blevet inddraget før her i 11. time. Nu bliver vi så bedt om at komme med input og pege på, hvordan vi kan blive mere effektive. Det er ikke særlig optimalt”.

I forbindelse med besparelsen bliver der investeret 1,5 million kroner i at finde ud af, hvordan besparelserne kan gennemføres.

”Så er der råd til at hyre nye konsulenter til at beskrive, hvordan vi skal løbe stærkere og være færre mennesker”, lyder kommentaren fra Sussie Johansen, der er stærkt kritisk overfor processen.

Når Børne- og Ungeudvalget mødes igen 24. april, bliver de muligvis mødt med en række kritikpunkter fra Sussie Johansen og KLF. De har nemlig bedt om såkaldt fortræde for udvalget, hvor de kan fremlægge deres synspunkter. Her vil de især fokusere på vejledningen til den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU.

”Den nye kommunale ungeindsats går i gang 1. august, hvor vi blandt andet skal lave nye målgruppeindstillinger til den forberedende grunduddannelse. Det kommer til at koste noget mere tid, og samtidig skal vi effektiviseres for fem millioner. Det bliver en dårligere kvalitet og et højere arbejdspres. Det arbejdsmiljø, der står tilbage, kan man godt være bekymret over”, siger Sussie Johansen, der fortæller, at hun og kollegaerne er rystede over situationen.

Al vejledning af elever med særlige behov varetages i dag af specialvejledere, der er institutionsuafhængige, men ifølge Sussie Johansen vil det ikke være sådan fremover.

”Stort set hele afdelingen foreslås nedlagt og opgaven skal udliciteres til de enkelte institutioner. Der er et sparerpotentiale på 3,6 millioner kroner, og det vil lægge et endnu større arbejdspres på UU-vejlederne”, siger hun og udtrykker bekymring for, hvis vejledningen udliciteres til institutionerne:

”Hvor bliver den unges rettigheder af, hvis det er uddannelsesstederne selv, der skal varetage vejledningen?”, lyder et af de spørgsmål, Sussie Johansen vil stille politikerne 24. april.

Venstre: En fordel for medarbejderne

En af de politikere, der måske får besøg af vejledernes tillidsrepræsentant senere på måneden er Jens-Kristian Lütcken, der er medlem af Børne- og Ungeudvalget for Venstre. Han mener, besparelserne giver sig selv.

”Vejledningsopgaven overgår til den forberedende grunduddannelse, hvor vi skal samarbejde med andre kommuner, så det giver god mening at foretage den her besparelse, fordi opgaven skal løses andetsteds”, siger han og understreger, at besparelserne ikke vil føre til forringet kvalitet: ”Dem, der bruger vejledningen kommer ikke til at mærke det”.

Ifølge Venstre-politikeren er det en fordel at samle uddannelsesvejledningen i FGU, fordi der fremover kun vil være en indgang til vejledning. 

”Det er en bedre løsning end den, vi har i dag. De udfordrede unge har haft en myriade af tilbud. Nu kommer der én indgang. Det er også en fordel for medarbejderne at samle det”, siger Jens-Kristian Lütcken (V).

KLF: Fugle på taget

På den anden side af det politiske spektrum er der også opbakning til besparelsen.

”De kommende år vil økonomien være meget presset, og derfor er vi tvunget til at gøre alt, hvad vi kan for at effektivisere og lave bedre arbejdsgange og dermed en bedre udnyttelse af arbejdstiden”, siger SF’s gruppeformand Klaus Mygind.

Han understreger dog, at der ikke må blive tale om en ’skjult besparelse’.

”Vi investerer i nogle nye redskaber, og så håber vi på, at det giver en bedre arbejdstilrettelæggelse. Det er godt, men det afhænger selvfølgelig af, hvad resultatet bliver: om man reelt kan se, at det er en smartere måde at gøre det på, eller om det bliver en besparelse?”, forklarer han.

Ifølge SF’eren skal vejlederne i UU dog ikke frygte, at besparelserne fører til deciderede fyringer – måske får de bare ikke nye kollegaer de kommende år:

”Jeg er ikke bekymret for, at de her nedskæringer ender i fyringer. Vi har stigende børnetal, og der er flere unge, der skal have vejledning, men det kan godt være, at der ikke kommer flere medarbejdere”.

Hos Købehavns Lærerforening anerkender formand Lars Sørensen, at der skal spares i kommunen, men han frygter, ligesom UU-vejlederne, at det vil føre til dårligere kvalitet.

”Det er næsten som fugle på taget. Jeg har svært ved at se, hvor effektiviseringen ligger henne, eller at det er en god idé at spare på vejledningen”, siger Lars Sørensen og opfordrer til, at medarbejderne bliver inddraget i det videre forløb:

”Der er brug for at inddrage UU maksimalt i at sørge for, at besparelsen rammer ’bedst’ muligt for at vejlederne kan lykkes med arbejdet efterfølgende. Hvis man inddrager vejlederne, kan det trods alt lande nogenlunde, men det er at stikke blår i øjnene på folk at sige, at vejlederne kan lykkes med at lave det samme arbejde for fem millioner og  ti vejledere mindre”.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Kjell Nilsson | 10. april 2019 KL. 00:31

36 % af 8.klasseseleverne i København blev sidste år vurderet til at være ikke uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse, de ønskede - et skræmmende højt antal. Når man som ung skoleelev bliver stemplet ’ikke parat’, har man selvklart brug for en vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse.

I mine øjne lægger politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget ansvaret fra sig ved at ville gennemføre så store nedskæringer på UU-vejledningen. En stor del af nedskæringerne skal oven i købet ske på vejledningen til de unge med særlige behov, som går på STU- og FGU-uddannelserne. Stop den nedskæring.