Ad hekkenfeldt med de nationale test og stopprøverne i 0. klasse

"Med indførelsen af de nationale test har jeg ofte krympet mig over at udsætte mine elever for dem. Jeg har set tårer trille hos også meget dygtige elever i meningsløs frustration over opgavernes omgående, stigende sværhedsgrad og urimelige kompleksitet."

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 21. maj 2019

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Et flertal i Borgerrepræsentationen traf torsdag 9. maj en overordentlig fornuftig beslutning. De ansøgte nemlig undervisningsministeren om, at København fritages for nationale test. Baggrunden er især den forskningsbaserede, sønderlemmende kritik, som de seneste måneder har skabt overskrifter. Det er lige til højrebenet at understrege, at vi som fagfolk i skolen har slået os i tøjret, siden de nationale test blev indført. Personligt har jeg gennem alle år brugt tests som et jævnligt indslag i undervisningen. Formålet har hovedsageligt været at teste, om min undervisning var i orden i forhold til de enkelte elevers udbytte. Med indførelsen af de nationale test har jeg ofte krympet mig over at udsætte mine elever for dem. Jeg har set tårer trille hos også meget dygtige elever i meningsløs frustration over opgavernes omgående, stigende sværhedsgrad og urimelige kompleksitet. Desværre har jeg også taget mig selv på fersk gerning i at tune min undervisning i retning af, at mine elever skulle klare de nationale test til mindst landsgennemsnittet. For hvis skyld? Min faglige forfængelighed har absolut spillet en rolle – irk!

Håbet er nu, at politikerne på Christiansborg ser i øjnene, at ideen om at bruge de nationale tests som styringsredskab af folkeskolen er en ubrugelig, død sild. Der er i den grad behov for at tænke sig godt om i forhold til at udvikle differentierede, bæredygtige evalueringsværktøjer. Men allermest er der brug for at respekten og tilliden til lærernes fagprofessionelle dømmekraft, i forhold til vores elevers faglige, sociale og menneskelige udvikling og trivsel, genskabes!

Stopprøver for de små, der starter i 0.klasse i udsatte boligområder, er vedtaget til at træde i kraft for kommende skoleår. Hvis stopprøven viser for ringe danskkundskaber, skal barnet gå 0.klasse om. Nu ser det i valgkampen ud til, at der er flertal for at droppe stopprøverne. Men Socialdemokratiet holder fast. Ifølge Politiken mener Mattias Tesfaye, at stopprøverne bør udbredes til alle 0.klasser i landet. Det vil betyde, børnene får adgang til den intensive danskundervisning, som er en stor investering.

I fagligt udvalg har vi gennem tiden talt med en hel del børnehaveklasseledere, og vi har desuden besøgt børnehaveklasser og været medhjælpere for en formiddag. En øjenåbner af format. En ny flok små personligheder iført lige så personlige forældre hvert eneste skoleår. Jeg bøjer mig i støvet for børnehaveklasseledernes arbejde. Alle der har stået for en børnefødselsdag, hvor der ovenikøbet ikke er krav om, at børnene skal lære noget, eller at man skal være i tæt og tillidsfuld dialog med alle forældre, ved, hvad jeg taler om.

Eleverne i København bliver i starten af 0. klasse sprogscreenet. Formålet er, at behovet for sprogstøtte bliver lokaliseret hurtigst muligt. Det er et stort arbejde, som ifølge børnehaveklasselederne giver særdeles god mening, hvis resultaterne vel at mærke afstedkom den fornødne støtte. Meldingen er, at ofte sker det ikke, hvorfor arbejdet bliver oplevet som en meningsløs tidsrøver. I København er der store lokale forskelle i forhold til, hvordan indskolingen bliver prioriteret ressourcemæssigt.

Så - ad hekkenfeldt til med stopprøverne i 0. klasse!

Brug millionerne, som er afsat til danskstøtte for de dumpede 0. klasser til en tidlig indsats i indskolingen og til flere uddannede pr. barn.

Godt er det imidlertid, at der tegner sig et flertal for, at forældre i samarbejde med pædagogisk personale kan beslutte udskudt skolestart for deres barn. Godt fordi det ofte ses, at lystige, legesyge unger profiterer af at lege noget længere. Selv har jeg heller aldrig mødt et barn, som er kommet for sent i skole. 

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.