Åbent brev: Kære københavnske politikere!

Pædagogisk Udvalg i Københavns Lærerforening har tirsdag sendt et åbent brev til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation med det enkle budskab: Drop de nationale tests!

Debat | Af: Pædagogisk Udvalg, KLF 07. maj 2019

Det åbne brev er udtryk for afsenderens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Når Borgerrepræsentationen torsdag 9. maj skal diskutere de nationale tests, har vi en klar opfordring til jer: Drop de nationale tests!

Drop, at medtage resultater fra nationale tests i vurderingen af de københavnske folkeskolers faglighed, og søg om at de københavnske folkeskoleelever fritages fra de nationale tests, når de åbenlyst måler forkert.

Vi opfordrer til, at I lytter til kritikerne.

De nationale tests og deres resultater fylder i forvejen uforholdsmæssigt meget på skolerne. Når det så bliver påvist, at resultaterne fra testene ikke kan bruges, så opfordrer vi til, at Københavns Kommune tager ansvar, og anmoder om, at I – som de har gjort i Århus, hvor byrådet 24. april 2019 traf beslutning om, at alle folkeskoleelever i Århus fremtidigt skal fritages fra de nationale tests – gør det samme.

Når vi anbefaler jer ikke at anvende resultaterne og fritage de københavnske folkeskoleelever fra testene, så er det fordi, det ikke giver mening at bruge lærernes og elevernes tid på ubrugelige tests. Vi skal ikke tage eleverne som gidsler og presse dem unødigt til ingen verdens nytte. Tag derfor skridtet – som i Århus – og søg om fritagelse for de københavnske folkeskoleelevers skyld.

Vi ønsker i Københavns Lærerforenings pædagogiske udvalg, at I lytter til de argumenter, de to forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner fremsætter i ”Undersøgelse af de nationale tests måleegenskaber”, offentliggjort 2. april 2019, der viser, at de nationale test er fejlagtige og alt for usikre. De har blandt andet i fagbladet Folkeskolen udtalt: ”Nu viser det sig ovenikøbet, at testene måler forkert. Det kan vi hverken være bekendt over for lærerne, eleverne eller deres forældre. Jeg kan heller ikke forstå, at dem, der har et ønske om noget data at styre en skole efter, vil acceptere data af så dårlig kvalitet”, ”Man kan rette fejlene og fortsætte som hidtil. Man kan aflyse de nuværende nationale test og starte forfra med test, der ikke er adaptive. Endelig kan man helt opgive idéen om obligatoriske test.” De to forskere anbefaler den sidste af løsningerne. Rapporten konkluderer klart, at de nationale tests måler forkert.

Det er desuden vigtigt for os at understrege, at vi mener, at nationale tests ikke længere understøtter formålet med disse.

Formålet med de nationale tests er, “at styrke evalueringskulturen i folkeskolen”, og ”De nationale test er blot ét evalueringsværktøj, som kan indgå i (…) arbejdet med en stærk evalueringskultur”. Sådan fremgår det af ”Vejledning om Nationale Test”. Testene bør altså indgå som et pædagogisk værktøj i arbejdet med at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, men har desværre i alt for stor udstrækning udviklet sig til at være et måleværktøj, der skal sende data opad i systemet, og dermed ikke er til gavn for den enkelte elev.

Til borgerrepræsentationens politikere skal opfordringen fra Pædagogisk Udvalg i Københavns Lærerforening lyde, at Københavns Kommune ansøger Undervisningsministeriet om at fritage folkeskoleeleverne fra nationale tests. Landets største kommune kan dermed sende et stærkt signal til undervisningsministeren om at tage kritikken af de nationale test meget alvorligt.

Med venlig hilsen

Københavns Lærerforening, Pædagogisk Udvalg

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Stevcync | 19. januar 2020 KL. 00:42

Cheap Generic Lasix Viagra Generikum Bestellen <a href=cialibuy.com>Cialis</a&gt; Buy Real Viagra No Prescription

MatBymn | 15. januar 2020 KL. 14:50

Can You Buy Viagra Online Bentyl Medication Buying Dental Cellulitis Keflex <a href=cialibuy.com>Cialis</a&gt; Amoxicillin Uses Diarrhea Mexico Drugs Online