På trods af folkeskoleloven og et væld af principper og samarbejdsfora i den københavnske folkeskole kan vi alligevel ikke håndtere denne udvikling. Så hvad gør vi?

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Næsten uanset hvor meget støtte man får fra andre forældre i klassen, fra kollegaer og fra ens leder, så er det svært at klare sig igennem og bevare evne og lyst til at undervise og undgå at blive syg, hvis man bliver udsat for et tidstypisk angreb fra en gruppe af forældre i ens klasse, som går på en på en nedgørende, personfikseret og fuldstændig grænseoverskridende måde under dække af det lovpligtige skolehjemsamarbejde i folkeskolen.

På trods af folkeskoleloven og et væld af principper og samarbejdsfora i den københavnske folkeskole kan vi alligevel ikke håndtere denne udvikling. Så hvad gør vi?

Skoleledernes formand Jeanne Jacobsen har klaget over den nye type forældreadfærd til politikerne. Vi fra KLF har også gentagende gange råbt på hjælp, og nu vil vores borgmester Jesper Christensen oprette en ny central klageenhed. Det er godt at gøre noget hurtigt og nyt, som kan give umiddelbar støtte til de ansatte, der har brug for hjælp.

En sådan ny enhed kunne blive et redskab i udviklingen af skolehjemsamarbejdet. Jeg ser en enhed, hvor lærer, børnehaveklasseleder og skoleleder kan søge ansættelse i en fireårig periode og så vende tilbage til fuldtidsskolearbejde efterfølgende. Der vil også være en skolehjem-forsker og en almindelig forvaltningsmedarbejder ansat. Enheden skal inddrage forældrerepræsentanter fra Skole & forældre.

Den nye klageenhed ville på denne måde kunne komme med bud på, hvad vi gør med forældresamarbejdet ud over dets primære funktion som stopklods og instans for klager.

Personligt ser jeg den negative udvikling i forældreklager som et tegn på de grundlæggende problemer, der skyldes de utallige klassesammenlægninger og skoleskift, som systemet udsætter skolebørnene og deres forældre for, test og præstationskulturen og illusionen om, at alt kan lade sige gøre på trods af underfinansieringen af folkeskolen. Den nye klageenhed må yde førstehjælp til de kollegaer, der bliver angrebet, indtil vi får folkeskolen på ret kurs.