Fagbladet Folkeskolen har en række online faglige netværk til alle folkeskolens fag – sider, hvor du kan finde masser af inspiration til dine fag fra alt fra den nyeste forskning, de vigtigste debatter og anmeldelser til oplysning om nye krav og input fra andre læreres undervisning.

 

Lærerstandens Brandforsikring har givet fondsmidler, som sikrer en ekstraordinær, treårig indsats på de faglige netværk. Nu bliver der derfor endnu mere inspiration til dit fag, når alt fra artikler, bloggere, anmeldelser og debatten får et boost.

Som en del af indsatsen kommer der blandt meget andet flere bloggere til netværkene, kendskabet til siderne skal gøres bedre, og der skal ske en webudvikling af netværkssidernes opbygning.

Følg med på folkeskolen.dk/fag