KLF søger kommunikationsmedarbejder

Københavns Lærerforening søger en 20 timers kommunikationsmedarbejder til at styrke foreningens kommunikation på sociale medier, kampagner, web og medlemskommunikation

Københavns Lærerforening, KLF, er en kreds under Danmarks Lærerforening og organiserer omkring 5.500 aktive og pensionerede lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i Københavns Kommune.

I KLF er dagligdagen præget af både udadvendt medlemskontakt samt interne samarbejdsprojekter, hvor lysten til udvikling samt den gode kollegiale relation er vigtig. Det er desuden vores mål at yde rettidig og god service, både i den mundtlige og skriftlige kommunikation med vores medlemmer.

Hvem er du?

Vi søger en kreativ kommunikationsmedarbejder, der er interesseret i at arbejde proaktivt med foreningens kommunikationsindsatser, har øje for målgrupper, kan formidle i øjenhøjde og naturligt tænker i forskellige kanaler og måder at nå foreningens medlemmer samt videreformidle foreningens budskaber til omverdenen. Du bidrager til at videreudvikle foreningens kommunikationsstrategi.

Dine daglige opgaver vil spænde vidt fra:

 • at udtænke og udgive dagens opslag på SoMe
 • at være tovholder på kommunikationsdelen af foreningens kampagneaktivitet

Du skal være stærk på de forskellige kommunikationsfaglige områder og være klar på at løfte en bred vifte af opgaver i samarbejde med kollegerne og de politiske valgte i KLF. Du er god til at formulere dig skriftligt, kan gøre det kedelige notat spændende, og du har blik for både indhold og de sproglige detaljer.

Du har basiskendskab til og øje for grafik, så du fx kan udarbejde et facebookopslag og styre samarbejdet med eksterne leverandører, når der skal produceres grafisk materiale til kampagner og events. Du har ligeledes nok teknisk flair til, at du kan lægge indhold på hjemmesiden og lave udsendelser i vores systemer. Du er heller ikke bange for at skulle prøve kræfter med at optage og klippe en video til fx de sociale medier.

Om dig:

 • Du har kommunikationsfaglig baggrund, enten fra studier eller praktisk erfaring
 • Du kan være nyuddannet eller have arbejdet nogle år i en kommunikationsafdeling i fx en politisk organisation eller lignende
 • Du har et godt blik for Københavns Lærerforenings mange interessenter og tænker naturligt i, hvordan foreningen skal kommunikere med fx medlemmer og tillidsvalgte, medier, forældre og beslutningstagere
 • Du har kendskab til Adobe-pakken eller lignende programmer

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har en solid og mangefacetteret kommunikativ værktøjskasse
 • Er god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder
 • Har blik for det gode indhold til sociale medier og evnerne til at få det til at fungere på de rigtige platforme
 • Er en stærk kommunikator, både skriftligt og mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, tager ansvar for dine opgaver og får noget fra hånden

Kendskab til lærerfaget og Københavns Kommunes opbygning er en fordel.

Vi tilbyder
En arbejdsplads på Frederiksberg med attraktive ansættelsesvilkår og fokus på et sundt arbejdsmiljø. Vi er i foreningen 14 kolleger, som med forskellige fagligheder sparrer på tværs af opgaver. Du vil være tæt på det politiske arbejde i bestyrelsen, hvor der i en lille organisation ikke er langt fra beslutning til handling. Du vil i det daglige referere til formanden og sekretariatschefen.

Vi går op i, at det skal være både udfordrende og sjovt at gå på arbejde på en arbejdsplads med stor alsidighed i opgaverne og et levende fagpolitisk miljø. Vi har ofte sociale aktiviteter.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst. Lønindplacering sker efter det kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer og erfaring. I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 18 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 20 timer ugentligt, hvor nogle af arbejdstimerne kan placeres som hjemmearbejde. Vi har 6 ugers ferie.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte næstformand Inge Thomsen eller sekretariatschef Ivan Jespersen på tlf.: 3322 3322.

Vi skal modtage din ansøgning og et kort CV senest torsdag 8. april 2021 kl. 12.00. 

Ansøgningen sendes til sekretariatschef Ivan Jespersen på ij@dlf.org
Vi forventer at afholde første samtalerunde 15. april og med mulighed for en anden samtalerunde i den efterfølgende uge, således at ansættelse kan ske 1. juni 2021 eller snarest muligt derefter.