Debat artikler

"Sidste år gik jeg til min leder efter at have modtaget min opgaveoversigt. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Han…

"En frisk fortolkning kunne nemt være, at folkeskolereformen ikke lykkes, fordi lærerne ikke er dygtige undervisere, eller fordi en af forældrene ikke…

"Det levende ord er opbygningen af ånd i eleverne. En dannelsesrejse i ord, som skal hjælpes på vej af svar og modsvar. Eleverne skal udfordres. De…

"Vi underviser nu et større antal timer om ugen og har langt mindre tid til at forberede undervisningen. Der er ingen sammenhæng mellem mængden af…

Inklusionsdagsordenen er et af de politiske tiltag, som udgør en stor del af de vanskeligheder, der hver dag udfordrer folkeskolen, skriver Katrine…

Torben Fleckner byder det nye Børne- og Ungdomsudvalg velkommen i sit debatindlæg og henleder politikernes opmærksomhed på områder i skolen, som han…

Efter 10 år med skole i Ørestaden, og der mangler stadig trygge, stabile og langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringen. Vi har et bedre bud!

 

"Hvordan skal vi, som tillidsrepræsentanter, kunne sikre, at opgaveoversigterne er udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier,…

På et møde i KLF-afdelingen på Øresundsskolen, diskuterede man forleden ønsker og forhåbninger til den kommende overenskomstforhandling. I et…

Tiden er løbet fra en folkeskole indrettet på at ensrette vores børn, lærere og skoleledere til fodsoldater i konkurrencestaten. Det bekræftede mit…

En række tillidsrepræsentanter fra KLF og formand Jan Trojaborg var inviteret til dialogmøde hos Radikale Venstre på rådhuset i begyndelsen af maj. I…

"Folkeskolen er hjerteblod for Radikale Venstre, og derfor har vi længe arbejdet for flere ressourcer til folkeskolerne i København og mest mulig…

Den Radikale Børne- og Ungdomsordfører, Henrik Nord, giver sin fulde opbakning til de københavnske folkeskolelærere i et debatindlæg. Læs mere her.

"Vi mener, at folkeskolen skal være en moderne arbejdsplads med et stærkt arbejdsfællesskab, hvor den enkelte medarbejder indenfor…

I et debatindlæg kommer Niko Grünfeld fra Alternativet i København med sin støtte til lærerne og folkeskolen. Han ønsker at sætte skolerne fri. Læs…

"Med udsigt til yderligere besparelser vil vi ikke længere kunne opretholde hverken det faglige niveau eller børnenes trivsel, udvikling og…

"Det forekommer os meget underligt, at især Socialdemokraterne ikke vil være med til at løfte opgaven," skriver de Radikale i et debatindlæg som svar…

"Anna Mee Allerslev skaber et vrangbillede af tilstanden i den københavnske folkeskole," skriver Pia Allerslev og Jonas Bjørn Jensen i et kontant…

'Lige som sidste år mener vi ikke, at børneområdet skal spare for at finansiere nye politiske ideer, når folkeskolen har akut brug for støtte og ro i…

'Vi opfylder både intentionerne og målene med etableringen af ressourcecentrene – bevares.'