Frederiksberg den 4. februar 2021

Åbent brev til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune vedrørende brugen af nationale test på de københavnske skoler

I lyset af den seneste udmelding fra Undervisningsministeriet omkring gennemførsel af de nationale test i skoleåret 20/21, retter vi i Københavns Lærerforening henvendelse til jer.

På jeres udvalgsmøde den 24. april 2019 besluttede et flertal, at Københavns Kommune skulle henvende sig til Undervisningsministeriet med henblik på fritagelse for brug af de nationale test.

Den 5. maj 2019 blev skoleledelserne i København bedt om at tage stilling til, hvorvidt de i skoleåret 19/20 ønskede at benytte de nationale test.

Den 9. maj 2019 vedtog et flertal i Københavns Borgerrepræsentation at ansøge Undervisningsministeriet om fritagelse.

Den 22. maj 2019 henvendte den administrerende direktør sig til Undervisningsministeriet, hvori han på vegne af Borgerrepræsentationen ansøger om fritagelse for anvendelse af de nationale test.

Det blev desuden besluttet, at resultaterne af de nationale test ikke skulle indgå i support- og kvalitetssamtalerne med skolerne, så længe der er uvished om deres validitet.

Nu har Undervisningsministeriet så meldt ud, at man efter ”mindre forbedringer” af de nationale test skal gennemføre disse i skoleåret 20/21 – helt på normal vis. Er disse ”mindre forbedringer” efter udvalgets mening nok, at man i København igen ukritisk gennemfører de nationale test?

Vi vil også gerne høre udvalgets holdning til, om de ”frivillige” test rent faktisk er frivillige. Er det den enkelte lærer der beslutter, om de frivillige tests skal gennemføres eller tages denne beslutning hos skoledelsen, områdechefen eller hos den administrerende direktør?

Københavns Lærerforening opfordrer jer til på vegne af Københavns Kommune til at melde jeres holdning til skolernes brug af de nationale test.

Vi mener, at der er meget langt fra en ansøgning om fritagelse til at acceptere ”mindre forbedringer”. Vi opfordrer til, at Københavns Kommune igen beslutter ikke at benytte resultaterne fra de nationale test i support- og kvalitetssamtalerne med skolerne, samt endnu en gang ansøge Undervisningsministeriet om fritagelse for at gennemføre de nationale tests.

I den nuværende situation, hvor vi står overfor endnu en genåbning af skolerne, er vores vurdering, at der er behov for at fokusere på trivsel og faglighed fremfor fejlbehæftede test.

På vegne af bestyrelsen i Københavns Lærerforening

Pædagogisk Udvalg