TR 19/20

Nr. 68Værktøjer til registrering af arbejdstid 2020/21
Nr. 67Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli/august måned
Nr. 66Opgørelse af arbejdstid for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanten
Nr. 65Vedr. løntræk i uge 28, 29 og 30 for nyere ansatte
Nr. 64Orientering om periodeforhandlingerne
Nr. 63Ekstraordinært rådighedsbeløb til KLF-afdelingerne
Nr. 62Aktivitetsoversigt 2020-2021
Nr. 61Aktuel orientering nr. 16
Nr. 60Aktuel orientering nr. 15
Nr. 59Aktuel orientering nr. 14
Nr. 58Aktuel orientering nr. 13
Nr. 57Indkaldelse til områdemøder 30. april 20
Nr. 56Nye løntabeller
Nr. 55Aktuel orientering nr. 12
Nr. 54Aktuel orientering nr. 11
Nr. 53Aktuel orientering nr. 10
Nr. 52Aktuel orientering nr. 9
Nr. 51Aktuel orientering nr. 8
Nr. 50Aktuel orientering nr. 7
Nr. 49Aktuel orientering nr. 6
Nr. 48Aktuel orientering nr. 5
Nr. 47Aktuel orientering nr. 4
Nr. 46Aktuel orientering nr. 3
Nr. 45Resultat af afstemning til valg af bestyrelse og kongresdelegerede
Nr. 44

Aktuel orientering om coronasituationen - Arbejde uden for overenskomstens område

bilag: Fælleserklæringen mellem FF og KL om coronavirus

Nr. 43Reminder om valget til bestyrelse og kongresdelegerede
Nr. 42Aktuel orientering
Nr. 41TR-møde 23. april 2020
Nr. 40Valg til KLF´s bestyrelse
Nr. 39KLF´s kontor og corona-situationen
Nr. 38

Coronavirus

bilag: notat fra DLF om coronavirus og ansættelsesret

Nr. 37

Valget til bestyrelse og kongresdelegerede i KLF i 2020

bilag: Valgplakat

Nr. 36

Konference om arbejdsfællesskaber

bilag: Invitation

Nr. 35

Opstillingsgeneralforsamlingen i Københavns Lærerforening

bilag: vejledning i min side

Nr. 34TR-møde samt Opstillingsgeneralforsamling til valget af ny bestyrelse mv.
Nr. 33

Forflyttelsesrunde, folkeskoler i BUF, samt adgang til nedsat tid

bilag 1: Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

bilag 2: Cirkulære for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

bilag 3: Skema 1a Behov for ansættelse af lærere-børnehaveklasseledere

bilag 4: Skema 1B Forflyttelsesskema

bilag 5: Skema 2 Ansøgning om nedsat arbejdstid i henhold til §6a

bilag 6: Opsigelse med længere varsel

bilag 7: Nedsat tid 2020-2021

 

Nr. 32Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr. 31

Minikursus i skolernes budget for BUF TR

bilag: budgetvejledning almen skole

bilag: budgetvejledning specialskole

Nr. 30Kolonilederkursus på Frederiksdal
Nr. 29Weekendkursus 6.-7. marts
Nr. 28Lærerarbejde og undervisningskvalitet
Nr. 27Nye løntabeller pr. 1. januar 2020
Nr. 26

Working poor - road trip

Bilag: Plakat

Nr. 25Områdetillidsrepræsentanter
Nr. 24Kommisionsrapporten om arbejdstid - Hvad nu?
Nr. 23Nyvalg til KLF's bestyrelse
Nr. 22Kursus for nyuddannede lærere 23.-24. marts
Nr. 21Kursus for nyuddannede lærere 29.-30. januar
Nr. 20KLF's evaluering af og arbejde med lokalaftale om arbejdstid
Nr. 19Fællestransport til TR-stormøde om lærerkommissionens rapport i Odense
Nr. 18

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag: julegave

Nr. 17

Valget til Hovedstyrelsen i DLF og gevinster ved høj stemmeprocent

plakat

Nr. 16Valg til Hovedstyrelsen i DLF og valgbar i KLF
Nr. 15

Afregning af tillæg for undervisning i dansk som andet sprog

bilag: dansk som andet sprog adm.grundlag

Nr. 14TR og AMR møde 7. november
Nr. 13Informationsmøde om tjenestemandspension og efterløn.
Nr. 12

Halvårsmøde i MED

Invitation

Nr. 11Nye løntabeller pr. 1. oktober 2019
Nr. 10Vedr. løntræk i uge 42 for nyere ansatte
Nr. 09TR Tema 20.-21. november 2019
Nr. 08

KLF´s ordinære generalforsamling

Bilag: Den foreløbige dagsorden
Plakat
Bestillingsliste

Nr. 07Kursus for tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer
Nr. 06Weekendkursus 25.-26. oktober 2019
Nr. 05TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 04Kursus i den lokale arbejdstidsaftale i BUF
Nr. 03

Gå med i Copenhagen Pride 17. august 19

bilag: Tilmelding

Nr. 02

Grillarrangement

bilag: Plakat

Nr. 01

Information til nye medlemmer

bilag: samtaleark