TR 19/20

Nr. 46Aktuel orientering nr. 3
Nr. 45Resultat af afstemning til valg af bestyrelse og kongresdelegerede
Nr. 44

Aktuel orientering om coronasituationen - Arbejde uden for overenskomstens område

bilag: Fælleserklæringen mellem FF og KL om coronavirus

Nr. 43Reminder om valget til bestyrelse og kongresdelegerede
Nr. 42Aktuel orientering
Nr. 41TR-møde 23. april 2020
Nr. 40Valg til KLF´s bestyrelse
Nr. 39KLF´s kontor og corona-situationen
Nr. 38

Coronavirus

bilag: notat fra DLF om coronavirus og ansættelsesret

Nr. 37

Valget til bestyrelse og kongresdelegerede i KLF i 2020

bilag: Valgplakat

Nr. 36

Konference om arbejdsfællesskaber

bilag: Invitation

Nr. 35

Opstillingsgeneralforsamlingen i Københavns Lærerforening

bilag: vejledning i min side

Nr. 34TR-møde samt Opstillingsgeneralforsamling til valget af ny bestyrelse mv.
Nr. 33

Forflyttelsesrunde, folkeskoler i BUF, samt adgang til nedsat tid

bilag 1: Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

bilag 2: Cirkulære for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

bilag 3: Skema 1a Behov for ansættelse af lærere-børnehaveklasseledere

bilag 4: Skema 1B Forflyttelsesskema

bilag 5: Skema 2 Ansøgning om nedsat arbejdstid i henhold til §6a

bilag 6: Opsigelse med længere varsel

bilag 7: Nedsat tid 2020-2021

 

Nr. 32Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr. 31

Minikursus i skolernes budget for BUF TR

bilag: budgetvejledning almen skole

bilag: budgetvejledning specialskole

Nr. 30Kolonilederkursus på Frederiksdal
Nr. 29Weekendkursus 6.-7. marts
Nr. 28Lærerarbejde og undervisningskvalitet
Nr. 27Nye løntabeller pr. 1. januar 2020
Nr. 26

Working poor - road trip

Bilag: Plakat

Nr. 25Områdetillidsrepræsentanter
Nr. 24Kommisionsrapporten om arbejdstid - Hvad nu?
Nr. 23Nyvalg til KLF's bestyrelse
Nr. 22Kursus for nyuddannede lærere 23.-24. marts
Nr. 21Kursus for nyuddannede lærere 29.-30. januar
Nr. 20KLF's evaluering af og arbejde med lokalaftale om arbejdstid
Nr. 19Fællestransport til TR-stormøde om lærerkommissionens rapport i Odense
Nr. 18

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag: julegave

Nr. 17

Valget til Hovedstyrelsen i DLF og gevinster ved høj stemmeprocent

plakat

Nr. 16Valg til Hovedstyrelsen i DLF og valgbar i KLF
Nr. 15

Afregning af tillæg for undervisning i dansk som andet sprog

bilag: dansk som andet sprog adm.grundlag

Nr. 14TR og AMR møde 7. november
Nr. 13Informationsmøde om tjenestemandspension og efterløn.
Nr. 12

Halvårsmøde i MED

Invitation

Nr. 11Nye løntabeller pr. 1. oktober 2019
Nr. 10Vedr. løntræk i uge 42 for nyere ansatte
Nr. 09TR Tema 20.-21. november 2019
Nr. 08

KLF´s ordinære generalforsamling

Bilag: Den foreløbige dagsorden
Plakat
Bestillingsliste

Nr. 07Kursus for tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer
Nr. 06Weekendkursus 25.-26. oktober 2019
Nr. 05TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 04Kursus i den lokale arbejdstidsaftale i BUF
Nr. 03

Gå med i Copenhagen Pride 17. august 19

bilag: Tilmelding

Nr. 02

Grillarrangement

bilag: Plakat

Nr. 01

Information til nye medlemmer

bilag: samtaleark