TR 18/19

Nr. 53Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli/august måned
Nr. 52Løntræk for nyere ansatte i kollektiv ferie uge 28, 29 og 30
Nr. 51

Værktøjer til registrering af arbejdstid i 2019-20

Bilag:
Vejledning til flexskema 2018-19
Komme-gå skema 2019-20
Flexskema

Nr. 50

Ny lokalaftale om arbejdstid i BUF

Bilag:
Arbejdstid lærere og børnehaveklasseledere
Tillæg til KLF aftale for UIU og CSV 2019
Nyhedsbrev om arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i København
Eksempel på opgaveoversigt ny aftale

Nr. 49REVIDERET Aktivitetsoversigt 2019-2020
Nr. 48Varm op til Pride
Nr. 47Faneborg i forbindelse med forhandlinger om ny regering
Nr. 46Debatmøde om pension og tilbagetrækningsalder
Nr. 45

Aktivitetsoversigt 2019-2020

Revideret områdeinddeling

Nr. 44

Folketingsvalget Valgmøde

Plakat

Nr. 43Demonstration 14. maj - Skrot budgetloven
Nr.42

Lokale arbejdstidsforhandlinger

Bilag: Notat om de lokale arbejdstidsforhandlinger

Nr. 41Medlemsmøde om de lokale arbejdstidsforhandlinger
Nr. 40Spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer
Nr. 39Lønninger pr. 1. april 2019 på det kommunale område
Nr. 38Der er brug for en ny revideret lokal arbejdstidsaftale
Nr. 37

Halvårsmøde i MED

bilag: Invitation til halvårsmøde

Nr. 36TR-møde 4. april 2019 foreløbig dagsorden
Nr. 35Invitation til fyraftensmøde 5. april
Nr. 34 Folkemødet Bornholm 2019
Nr. 33Søges - Aktive medlemmer der gerne vil medvirke i mediehistorie i KLF
Nr. 32TR-møde 4. april 2019
Nr. 31Fælles konference for tillidsrepræsentanter
Nr. 30Meebook og læringsplatforme
Nr. 29Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr. 28Weekendkursus 22.-23. marts 2019
Nr. 27Kursus for nyuddannede lærere 1.-2. april 2019
Nr. 26Indkaldelse til Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 25

Forflyttelsesrunde, folkeskoler i BUF, samt adgang til nedsat tid

Bilag: 

1. Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

2. Cirkulære for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

3. Skema 1 A Behov for ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere

4. Skema 1 B Forflyttelsesskema

5. Nedsat tid 2019-2020

Nr. 24Kursus for nyuddannede lærere
Nr. 23

Pissedårlig undervisning aftenarrangement

OBS arrangementet er flyttet til:

Grøndalsvængets Skole
Indskolingsbygningen
Rørsangervej 29
2400 København NV

Nr. 22

Minikursus i skolernes budget for BUF TR

bilag: budgetvejledning 2019   budgetvejledning 2019 specialskoler

Nr. 21Indkaldelse til møde for skolens praktikansvarlige lærere/koordinator
Nr. 20

Invitation til konference om Skole-hjemsamarbejdet

Invitation

Nr. 19Aktivitetskalender opdateret 2018-2019
Nr. 18
Rådighedsbeløb KLF-afdelingerne
Nr. 17

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag: julegave

Nr. 16Møde for KLF`s medarbejderrepræsentanter i LokalMED
Nr. 15Møde for TR og AMR
Nr. 14

Plakat for lærerkoret

bilag: plakat

Nr. 13Nye løntabeller pr. 1. oktober 2018
Nr. 12Vedr. løntræk i uge 42 for nyere ansatte
Nr. 11

Informationsmøde om tjenestemandspension og efterløn

Nr. 10

Hjælp til at komme i gang med registrering af arbejdstiden

Nr. 09

Resolutioner til KLFs ordinære generalforsamling

Bilag:

Johan Elkjær Kvalitetssikring af Københavns Folkeskole

Forhandling af arbejdstid for lærere i København

Forslag om KLF sundhedsforsikring

Nr. 08Weekendkursus 9.-10. november 2018
Nr. 07Kursus for TR ved folkeskoler 8. oktober 2018
Nr.06

Registrering af lærernes undervisningstid mv.

Bilag: Vejledning i registrering af lærernes arbejdstid

Nr.05

Ordinær generalforsamling 2018

Den foreløbige dagsorden og indhold i formandens beretning

Plakat      Bestillingsliste

Nr. 04Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 03Information til nye medlemmer
Nr. 02Nye regler for afregning af lejrskole
Nr. 01

Fælles TR stormøde 22. august

program