TR 18/19

Nr. 40Spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer
Nr. 39Lønninger pr. 1. april 2019 på det kommunale område
Nr. 38Der er brug for en ny revideret lokal arbejdstidsaftale
Nr. 37

Halvårsmøde i MED

bilag: Invitation til halvårsmøde

Nr. 36TR-møde 4. april 2019 foreløbig dagsorden
Nr. 35Invitation til fyraftensmøde 5. april
Nr. 34 Folkemødet Bornholm 2019
Nr. 33Søges - Aktive medlemmer der gerne vil medvirke i mediehistorie i KLF
Nr. 32TR-møde 4. april 2019
Nr. 31Fælles konference for tillidsrepræsentanter
Nr. 30Meebook og læringsplatforme
Nr. 29Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr. 28Weekendkursus 22.-23. marts 2019
Nr. 27Kursus for nyuddannede lærere 1.-2. april 2019
Nr. 26Indkaldelse til Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 25

Forflyttelsesrunde, folkeskoler i BUF, samt adgang til nedsat tid

Bilag: 

1. Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

2. Cirkulære for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

3. Skema 1 A Behov for ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere

4. Skema 1 B Forflyttelsesskema

5. Nedsat tid 2019-2020

Nr. 24Kursus for nyuddannede lærere
Nr. 23

Pissedårlig undervisning aftenarrangement

OBS arrangementet er flyttet til:

Grøndalsvængets Skole
Indskolingsbygningen
Rørsangervej 29
2400 København NV

Nr. 22

Minikursus i skolernes budget for BUF TR

bilag: budgetvejledning 2019   budgetvejledning 2019 specialskoler

Nr. 21Indkaldelse til møde for skolens praktikansvarlige lærere/koordinator
Nr. 20

Invitation til konference om Skole-hjemsamarbejdet

Invitation

Nr. 19Aktivitetskalender opdateret 2018-2019
Nr. 18
Rådighedsbeløb KLF-afdelingerne
Nr. 17

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag: julegave

Nr. 16Møde for KLF`s medarbejderrepræsentanter i LokalMED
Nr. 15Møde for TR og AMR
Nr. 14

Plakat for lærerkoret

bilag: plakat

Nr. 13Nye løntabeller pr. 1. oktober 2018
Nr. 12Vedr. løntræk i uge 42 for nyere ansatte
Nr. 11

Informationsmøde om tjenestemandspension og efterløn

Nr. 10

Hjælp til at komme i gang med registrering af arbejdstiden

Nr. 09

Resolutioner til KLFs ordinære generalforsamling

Bilag:

Johan Elkjær Kvalitetssikring af Københavns Folkeskole

Forhandling af arbejdstid for lærere i København

Forslag om KLF sundhedsforsikring

Nr. 08Weekendkursus 9.-10. november 2018
Nr. 07Kursus for TR ved folkeskoler 8. oktober 2018
Nr.06

Registrering af lærernes undervisningstid mv.

Bilag: Vejledning i registrering af lærernes arbejdstid

Nr.05

Ordinær generalforsamling 2018

Den foreløbige dagsorden og indhold i formandens beretning

Plakat      Bestillingsliste

Nr. 04Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 03Information til nye medlemmer
Nr. 02Nye regler for afregning af lejrskole
Nr. 01

Fælles TR stormøde 22. august

program