TR 17/18

Nr.34Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr.33

Kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr.32Kursusopslag weekendkursus 2.-3. marts 2018
Nr.31Ekstraordinært TR-møde for TR og AMR samt Opstillingsgeneralforsamling til valget af ny bestyrelse mv.
Nr.30Et fokusområde i KLF: Hvem kan ansættes til hvad i folkeskolen? Lærere, pædagoger, andre?
Nr.29

Materiale forflyttelsesrunden

Bilag:

Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

Skema 1 Undervisning ved Københavns Kommunes Ungdomsskole

Skema 2A Ansøgning om seniorordning

Skema 2B Ansøgning om nedsat arbejdstid iht Arbejdstidsregler paragraf 6

Skema 3 Ansøgning om ændring af tjenestetid og  orlov

Skema 4 Afsked og fratrædelsesordning for lærere og børnehaveklasseledere

Skema 5A  Behov for ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere

Skema 5B Forflyttelsesskema

Tidsplan for lærerforflyttelsesrunden 2018

 

Nr.28Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede
Nr.27

Medlemsmøde om OK18 med Anders Bondo Christensen

Invitation til medlemsmøde

Nr.26

Kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr.25Kalendere for skoleåret 2018-2019
Nr.24Nyvalg til KLF´s bestyrelse
Nr.23

Hvem kan ansættes til at undervise i Folkeskolen fag?

pjece

Nr.22

Efteruddannelse

bilag kompetenceudvikling

Nr.21

Invitation til DJØF MED LØGN III

Invitation/plakat   bestillingsliste

Nr.20

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag

Nr.19

Temaeftermiddag for TR og kredsstyrelsesmedlemmer

Invitation

Nr.18Danmark for velfærd - stor demonstration i København 7. november
Nr.17

Ekstraordinært TR-møde for TR og AMR samt
Valgmøde forud for valget til Borgerrepræsentationen.

Nr.16Forhøjelse af KLF-afdelingernes rådighedsbeløb i anledning af jubilæum
Nr.15Nye løntabeller pr. 1. oktober 2017
Nr.14Løntræk uge 42 for nyere ansatte
Nr.13

DLF´s kursusplan 1. halvår 2018

DLF´s kurser 1. halvår 2018

Nr.12Orienteringsmøde om tjenestemandspension
Nr.11

KLF´s ordinære generalforsamling

Resolutionsforslag:

Kvalitet i undervisningen  Tryghed i ansættelsen 

Nr.10

KLF´s ordinære generalforsamling 2017

plakat   bordkort

Nr. 9TR Tema 2017
Nr. 8

Invitation til Stormøde i Odense Danmark for Velfærd

Invitation

Nr. 7Resultatet af suppleringsvalget til kongresdelegerede
Nr. 6Weekendkursus 3.-4. november 2017
Nr. 5Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 4

Gå med i Copenhagen Pride

Bilag Gå med KLF i Copenhagen Pride

Nr. 3Information til nye medlemmer
Nr. 2

Medlemsmøde om tosprogsundervisning og boglancering

Invitation På ulige fod

Nr. 1

Medlemsseminar OK18

Bilag Medlemsseminar OK18