TR 17/18

Nr.81

Fælles TR stormøde 22. august i København

bilag program

Nr.80Besøgsrunde på skolerne
Nr.79

Forlængelse af lokalaftalen om arbejdstid

Bilag: Lokalaftalen om arbejdstid

Nr.78

Copenhagen Pride 2018

plakat  postkort

Nr.77Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli/august måned
Nr.76Løntræk i uge 28, 29 og 30 for nyere ansatte
Nr.75

Registrering af arbejdstid i 2018-19

Fleksskema 2018-19

Vejledning til fleksskema

Komme-gå skema 2018-19

Nr.74

Grillarrangement

plakat

Nr.73Nye løntabeller pr. 1. april 2018
Nr.72
Faneborgsfest 8. juni
Nr.71Urafstemning om OK18
Nr.70Aflysning af grillarrangement 7. juni 2018
Nr.69TR møde med øvrige organisationer Stormøde 8. juni
Nr.68

TR-Tema 2018

tilmeldingsblanket

Nr.67Faneborgs-efter-hygge på Frydendalsvej 24
Nr.66Demonstration: En løsning for velfærd
Nr.65Lærermødet 2018
Nr.64Områdeinddeling pr. 1. maj 2018
Nr.63OK-18 medlemsmøde urafstemning
Nr.62Ekstraordinært møde for tillidsrepræsentanter
Nr.61Aktivitetsoversigt 2018-2019
Nr.60Faneborgen fortsætter ved Forligsinstitutionen
Nr.59Resultat af afstemningen ved bestyrelsesvalget 
Nr.58Faneborg ved forligsinstitutionen
Nr.57HUSK at stemme ved bestyrelsesvalget og ved valget af kongresdelegerede
Nr.56

Nyhedsbrev 2 fra formanden og næstformanden

bilag: OK 18 orientering

Nr.55Kursusplan DLF 2. halvår
Nr.54De faglige organisationer i København afholder fællesdemonstration Tirsdag 10. april kl. 17-18.15 på Bertel Thorvaldsens Plads
Nr.53Folkemødet Bornholm 2018
Nr.52Aflysning af demonstration 4.4. Demonstration 10.4
Nr.51TR møde 5. april Mødet er for alle TR og suppleanter
Nr.50Dagsorden til fælles TR stormøde for København og Frederiksberg Kommune tirsdag 20. marts i Nørrebrohallen kl. 14.00-16.30
Nr.49Resultatet af formands- og næstformandsvalget
Nr.48HUSK at stemme ved formands- og næstformandsvalget
Nr.47Stemmeprocenten ved formands- og næstformandsvalget
Nr.46Bestillingsseddel vedr. OK18 påskeaktivitet
Nr.45

Aktiviteter vedr. OK18 og informationsbrev til medlemmerne

Informationsbrev til medlemmer

Nr.44Stormødet i Fredericia om overenskomstsituationen
Nr.43Invitation til deltagelse i aktionsgruppe
Nr.42Stormøde og demonstration 22. marts 2018
Nr.41TR-møde 5. april 2018
Nr.40Indkaldelse til fælles stormøde for tillidsrepræsentanter i Københavns Kommune
Nr.39Formandsbrev om overenskomstsituationen fredag 23. februar
Nr.38

Indkaldelse til demonstration mandag 26. februar

bilag: plakat

Nr.37

Opstillingsgeneralforsamling

Bilag: Vejledning i Min side hos DLF

Nr.36Information til tillidsrepræsentanten om OK 18
Nr.35

Procedure og gode råd for de lokale lønforhandlinger

Bilag: Aftale om procedure for forhandling af lokal løn for lærere og børnehaveklasseledere i BUF.

Nr.34Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr.33

Kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr.32Kursusopslag weekendkursus 2.-3. marts 2018
Nr.31Ekstraordinært TR-møde for TR og AMR samt Opstillingsgeneralforsamling til valget af ny bestyrelse mv.
Nr.30Et fokusområde i KLF: Hvem kan ansættes til hvad i folkeskolen? Lærere, pædagoger, andre?
Nr.29

Materiale forflyttelsesrunden

Bilag:

Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

Skema 1 Undervisning ved Københavns Kommunes Ungdomsskole

Skema 2A Ansøgning om seniorordning

Skema 2B Ansøgning om nedsat arbejdstid iht Arbejdstidsregler paragraf 6

Skema 3 Ansøgning om ændring af tjenestetid og  orlov

Skema 4 Afsked og fratrædelsesordning for lærere og børnehaveklasseledere

Skema 5A  Behov for ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere

Skema 5B Forflyttelsesskema

Tidsplan for lærerforflyttelsesrunden 2018

 

Nr.28Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede
Nr.27

Medlemsmøde om OK18 med Anders Bondo Christensen

Invitation til medlemsmøde

Nr.26

Kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr.25Kalendere for skoleåret 2018-2019
Nr.24Nyvalg til KLF´s bestyrelse
Nr.23

Hvem kan ansættes til at undervise i Folkeskolen fag?

pjece

Nr.22

Efteruddannelse

bilag kompetenceudvikling

Nr.21

Invitation til DJØF MED LØGN III

Invitation/plakat   bestillingsliste

Nr.20

Åbent hus hos KLF for TR/suppl.

bilag

Nr.19

Temaeftermiddag for TR og kredsstyrelsesmedlemmer

Invitation

Nr.18Danmark for velfærd - stor demonstration i København 7. november
Nr.17

Ekstraordinært TR-møde for TR og AMR samt
Valgmøde forud for valget til Borgerrepræsentationen.

Nr.16Forhøjelse af KLF-afdelingernes rådighedsbeløb i anledning af jubilæum
Nr.15Nye løntabeller pr. 1. oktober 2017
Nr.14Løntræk uge 42 for nyere ansatte
Nr.13

DLF´s kursusplan 1. halvår 2018

DLF´s kurser 1. halvår 2018

Nr.12Orienteringsmøde om tjenestemandspension
Nr.11

KLF´s ordinære generalforsamling

Resolutionsforslag:

Kvalitet i undervisningen  Tryghed i ansættelsen 

Nr.10

KLF´s ordinære generalforsamling 2017

plakat   bordkort

Nr. 9TR Tema 2017
Nr. 8

Invitation til Stormøde i Odense Danmark for Velfærd

Invitation

Nr. 7Resultatet af suppleringsvalget til kongresdelegerede
Nr. 6Weekendkursus 3.-4. november 2017
Nr. 5Ekstraordinært TR-møde for TR valgte i BUF
Nr. 4

Gå med i Copenhagen Pride

Bilag Gå med KLF i Copenhagen Pride

Nr. 3Information til nye medlemmer
Nr. 2

Medlemsmøde om tosprogsundervisning og boglancering

Invitation På ulige fod

Nr. 1

Medlemsseminar OK18

Bilag Medlemsseminar OK18