Nr. 69Kontingent pr. 1. august 2017
Nr. 68Åbningstider i KLF´s sekretariat i juli måned
Nr. 67

Værktøjer til registrering af arbejdstid i 2017/18

Flexskema  Komme-gå skema Vejledning til flexskema

Nr. 66Invitation til regionale møder for TR
Nr. 65Aktivitetsoversigt 2017-2018
Nr. 64Sygdom i ferie
Nr. 63Løntræk i uge 28, 29 og 30 for nyere ansatte
Nr. 62Planlægning af næste skoleår og Dialog-app til visualisering af forberedelsestid
Nr. 61Den 31. juli 2017
Nr. 60

Læringsplatform

Information til medarbejdere om fælles læringsplatform  

Principper for implementering af læringsplatform

Nr. 59

Grillarrangement på Frydendalsvej 1. juni

Invitation

Nr. 58Kalendere til afhentning
Nr. 57

Invitation til tillidskonference 3.0

Invitation

Nr. 56Kortere skoledage
Nr. 55Handling og sammenhold 1. maj i Fælledparken og 10. maj demonstration
Nr. 54

Konference om velfærd og ulighed

Invitation og program

Nr. 53Dannelse i skolen - Lærermøde 2017
Nr. 52

Halvårsmøde i MED

Invitation til halvårsmøde i MED

Nr. 51

Medlemsundersøgelsen

Slides om medlemsundersøgelsen

Nr. 50

Anbefalinger fra KLF til tillidsrepræsentanten i forbindelse med arbejdet med skolens budget og regnskab

bilag Opmærksomhedspunkter om budget og regnskab

Nr. 49

DLF´s kursusplan 2. halvår til TR og AMR

Kursusplan  AMR introkursus for nyvalgte AMR´ere  praktiske oplysninger

Nr. 48Invitation til Kommunevalg 2017 tænketank
Nr. 47Trivselsundersøgelsen TU 2017
Nr. 46

Kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr. 45Folkemødet på Bornholm 17
Nr. 44TR-møde BUF-folkeskoler
Nr. 43Rådighedsbeløb til KLF-afdelingerne
Nr. 42

Testskole til madkoloni

Testskole til madkoloni på Bornholm   Ansøgningsblanket

Nr. 41

Medlemsarrangement Cafe Kellerdirk

Invitation

Nr. 40

Fyraftensmøde med Rasmus Willig onsdag 22. marts 17

Program

Nr. 39Løntræk i uge 7 for nyere ansatte
Nr. 38Invitation til fælles tillidsrepræsentantmøde og møde for arbejdsmiljørepræsentanterne.
Nr. 37

Materiale lærerforflyttelsesrunden

Cirkulære vedr. forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

Tidsplan for forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere

Undervisning ved Københavns Kommunes Ungdomsskole

Skema 2 Ansøgning om seniorordning

Skema 2B Ansøgning om nedsat tjenestetid iht. Arbejdstidsregler paragraf 6a

Skema 3 Ansøgning om ændret tjenestetid og orlov

Skema 4 Afsked og fratrædelsesordning

Skema 5A Behov for ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere

Skema 5B Forflyttelsesskema

 

Nr. 36

Weekendkursus10-11 marts 2017

Kursusopslag

Nr. 35Medlemsundersøgelse
Nr. 34Ekstraordinært tillidsrepræsentantmøde
Nr. 33

Minikursus i skolernes budget

Bevillingsvejledning almene skoler

Bevillingsvejledning specialskoler

Nr. 32Nye løntabeller pr. 1. januar 2017
Nr. 31

Vedr. kursus for nyuddannede lærere

kursusopslag

Nr. 30

Åbent hus i KLF 8. december

bilag

Nr. 29Orienteringsmøde om tjenestemandspension
Nr. 28Løntabeller pr. 1. oktober 2016
Nr. 27KLF´s sekretariat personaleseminar
Nr. 26

Registrering af lærernes undervisningstid

Bilag Vejledning til undersøgelse af undervisningstid

Nr. 25Formandsbrev til tillidsrepræsentanterne om den nye aftale
Nr. 24Flytning af ekstraordinært TR-møde OBS OBS
Nr. 23

Ny lokalaftale - TR-skrivelse

Ny lokalaftale om fleksibel arbejdstid i Kbh.

Ny lokalaftale - pressemeddelelse 

Nr. 22

Weekendkursus 2-3 december

kursusopslag

Nr. 21Vedr. løntræk i uge 42 for nyere ansatte
Nr. 20Ekstraordinært TR møde
Nr. 19

Weekendkursus 4-5 november

kursusopslag

Nr. 18

Resolutioner og udtalelser

Bilag. indkomne resolutioner og udtalelser

Nr. 17Fortsatte problemer med manglende løn
Nr. 16
Nr. 15Arbejdstidsforhandlingerne og underskriftsindsamling
Nr. 14

Halvårsmøde i MED

Invitation

Nr. 13

Temaeftermiddag Kursusforum Hovedstaden Øst

Invititation

Nr. 12TR-TEMA 2016  Fristen er rykket til 7. oktober!
Nr. 11

Underskriftindsamling

Bilag underskriftindsamling

Nr. 10

Indkomne resolutionsforslag til den ordinære generalforsamling

resolutionsforslag

Nr. 9

Ordinær generalforsamling 2016

Den foreløbige dagsorden og indhold i
formandens beretning

Praktiske forhold i forbindelse med GF

Bestillingsliste

Nr. 8

Ekstraordinært TR-møde samt medlemsbrev

medlemsbrev

Nr. 7Nyansatte og manglende løn
Nr. 6

Demonstration mod besparelser i København

Flyer

Nr. 5

Fyraftensmøde Hvad skal vi med skolen?

Invitation

Nr. 4Fælles TR/AMR møder i 2016
Nr. 3

Velkomstmappe til nye lærere

DLF tr-udsendelse  Samtaleark og vejledning

Nr. 2

Værktøjer til registrering af arbejdstid

Vejledning til flexskema    

Flexskema  Komme-gåskema  

Nr. 1

Opgørelse af arbejdstiden fra sidste år

bilag opgørelse af arbejdstid