Værdigrundlag

 
Sammen med budgettet for 1999 har Borgerrepræsentationen vedtaget et værdigrundlag for Københavns Kommune. Værdigrundlaget beskriver den måde, kommunen møder borgere og ansatte på, og det angiver den retning, kommunen skal bevæge sig i. Et meget stort lederudviklingsprojekt i 1999 tager afsæt i værdigrundlaget.

København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret.

Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.

Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv.

Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 8. oktober 1998.