Jubilæum

Tjenestefrihed i forbindelse med jubilæum

Ved 25, 40 og 50 års tjenestejubilæum i Københavns Kommune gives der et gratiale, der uanset pågældendes beskæftigelsesgrad udgør 12.000 kr. Gratialer og godtgørelser fra arbejdsgiveren ved jubilæer samt fratrædelsesgodtgørelse er personlig indkomst men beskattes på en særlig lempelig måde, idet der er et samlet skattefrit bundfradrag på 8.000 kr. 

 

Som jubilæumsdag regnes den dag, da den pågældende har gjort 25, 40 eller 50 års samlet tjeneste under Københavns Kommune. 

De omhandlede jubilæumsdage er – for alle jubilarer – fridage med løn. Hvis jubilæumsdagen i forvejen er en fridag, gives tjenestefrihed den nærmest følgende arbejdsdag.