Retningslinier for økonomisk støtte fra KLF

Retningslinier for økonomisk støtte fra KLF

 

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte i KLF. Det er KLF’s bestyrelse, der tager stilling til ansøgningerne efter indstilling fra formandskabet.

 

De i KLF´s budget afsatte beløb anvendes til støtte for:

 

1.     Humanitær indsats. Gerne med skolepolitisk sigte

2.     Andre lærerorganisationer

3.     Faglige aktiviteter i fagforeninger

4.     Aktiviteter i faglige ungdomsorganisationer (fx KFE, LL)

5.     Kulturelle arrangementer som understøtter vedtægternes § 2 stk. 8

 

 

Der gives ikke støtte til:

 

1.     Partier eller partipolitiske foreninger

2.     Studierejser

3.     Kommercielle foretagender

4.     Andet som åbenbart falder uden for KLF´s formål