Anmeldelse af TR

Anmeldelse af tillidsrepræsentant

Indsendes til:

Københavns Lærerforening, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C
Tlf. 3322 3322 / Fax 3322 4211

Anmeldelse af tillidsrepræsentant/suppleant gældende fra

dato: __________________

KLF-afdelingen ved: _______________________________________________


antal medarbejdere som TR repræsenterer: ________________

Har valgt følgende TR:

 

 

 

 

 

Har valgt følgende suppleant:

 

 

 

 

 

Medlemsnr.:

 

 

 

 

Medlemsnr.:

 

 

 

 

Fødselsdato:

 

 

 

 

Fødselsdato:

 

 

 

 

Tlf.nr.: (til offentliggørelse)

 

 

 

 

Tlf. nr.: (til offentliggørelse)

 

 

 

 

Email: (til offentliggørelse
på hjemmeside og DLF)

 

 

 

 

Email: (til offentliggørelse
på hjemmeside og DLF)

 

 

 

 

 

Dato:

Tidligere tillidsrepræsentant: ______________________________________

Tidligere suppleant: ____________________________________________

Den, der forlader posten, skal skrive under.

 

medlemsadministration:                                                 registreringen: