Arbejdsmiljø

Sundt arbejdsmiljø er essentielt

 - nyttige henvisninger for de københavnske skoler

KLF MENER - Sundt arbejdsmiljø er essentielt

I introduktionsskrivelsen for nye arbejdsmiljørepræsentanter, som kan ses i menuen til venstre, er henvisninger til en række web-adresser med gode råd i forhold til arbejdsmiljøet fra såvel fagforeningen som forvaltningen:

Vedrørende generelle (landsdækkende) forhold kan der findes en lang række gode råd og anbefalinger under arbejdsmiljø på DLF's hjemmeside.

Vedrørende specielle københavnske forhold på skoleområdet udsender KLF nyhedsbreve.

Arbejdsmiljøorganiseringen og de mange tiltag i Børne- og Ungdomsforvaltningen kan findes på www.mitbuf.dk/arbejdsmiljoe 

og på Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside findes bl.a. en lang række henvisninger og gode råd på tværs af forvaltningsområderne, arrangementer i årets løb, prioritering af årets afsatte midler m.m. Alt dette kan findes på www.amk.kk.dk 

 

Københavns Lærerforening april 2012