Torben Fleckner

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Politikerne må tage ansvar

Politikerne skal ikke være i tvivl. Vi Lærere er klar til at gå i dialog. Lærerne er klar til at tage ansvar. Men er politikerne?

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Der er brug for, at vi lærere tager en alvorlig snak med politikerne. ”Den lokale folkeskole, skal være førstevalget”, udtaler den nytiltrådte borgmester, Jesper Christensen, for Børne- og Ungeområdet, www.folkeskolen.dk d. 24/1 2018.

Jesper Christensen, og de øvrige politikere, må ikke være i tvivl. Lærerne medvirker meget gerne til, at den københavnske folkeskole bliver førstevalget. Det er en flot og rigtig ambition. Vi, de københavnske lærere, er klar til at tage ansvar. Spørgsmålet er, om politikerne er klar. Er de københavnske politikere f.eks. klar til en dialog med udgangspunkt i nedenstående stregpunkter?

Der er brug for en bedre vægtning mellem opgavemængde og tid. Det skal sikres, at læreren har tid nok til at forberede undervisningen

Kreativitet, fagprofessionalisme og engagement må ikke hæmmes af unødvendig kontrol

Den københavnske folkeskole skal kendes på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor lærerne ikke udsættes for stress, vold og trusler

Flere ressourcer til specialundervisningen, så alle elever får et skoletilbud hvor de trives. Jeg tror, at for mange elever presses ind i en skolehverdag, hvor de ikke kan leve op til normer og krav. Kan det tænkes, at for mange elever lider unødvendige nederlag, fordi de i inklusionens navn, går i en såkaldt normalskole?

Lad os tage en snak om skoledagens længde

Den københavnske folkeskole skal være attraktiv som arbejdsplads, så skolerne kan tiltrække flere lærere

Jeg har svært ved at forestille mig, at politikerne i Københavns Borgerrepræsentation bakker KLs konfrontationskurs op i forbindelse med OK 18. Borgerrepræsentationens medlemmer, med Frank Jensen i spidsen, bør stille Ziegler og co. til ansvar. KLs forhandlingsstrategi risikerer at skabe mistillid og modstand. Jeg er helt enig med Jesper Christensen: ”Hvis vi skal lykkes, så kræver det at den krigszone på folkeskoleområdet, som både Christiansborg og lærerkonflikten bidrager til, ikke får lov at fortsætte.”,www.folkeskolen.dk 24/1 2018.

Jeg vil, som medlem af KLFs bestyrelse, deltage i dialogen med politikerne – også når det bliver svært. En dialog med udgangspunkt i ambitionen om, at folkeskolen skal være førstevalget samt en vigtig del af det danske samfund. Folkeskolen skal være en del af et velfærdssamfund, hvor der er plads til – og brug for – alle!

Jeg håber, at du vil stemme på mig.

Her er links til interviews og debatindlæg, hvis du vil læse mere om mig og mine holdninger:

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/arbejdstid-dialogen-fortsaetter/

https://www.folkeskolen.dk/625104/social-dumping-paa-skoleomraadet

https://www.folkeskolen.dk/623722/breaking-news-fra-kl

https://www.folkeskolen.dk/623227/vi-skal-genskabe-troen-paa-faelles-loesninger

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/debat-krigszone-eller-dialog/

 

https://www.folkeskolen.dk/624698/alle-i-maal-saetter-en-kvalitetsdagsorden

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar