Thomas Poulsen

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Lad os sammen genfinde solidariteten

Med 17 års erfaring som lærer og 13 år erfaring som tillidsrepræsentant på Grøndalsvængets Skole genopstiller jeg til bestyrelsen i Københavns Lærerforening.    

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Der har jeg har haft plads siden december måned 207, hvor jeg kom ind som suppleant. Jeg har desuden været delegeret ved Danmarks Lærerforenings Kongres i 4 år og fungerer som områdetillidsrepræsentant for Nørrebro-Bispebjerg.

Dermed vil jeg i bestyrelsen bidrage med stor viden og erfaring om fagpolitiske forhold.
Jeg besidder et stort mod til at tage kampen mod de urimeligheder vi som lærere i de senere år har oplevet både i forbindelse med lockouten og læringstyranniet, der fulgte med den underfinansierede folkeskolereform.

En fagbevægelse under pres
I de senere år har vi oplevet at vilkårene for overenskomstforhandlinger på det offentlige område er sat gevaldigt under pres. Det skyldes at staten og kommunerne som arbejdsgivere grundlæggende er holdt op med at respektere ”den danske model”. Dermed er spillereglerne for at opnå bedre løn og arbejdsvilkår markant forandret. Stærke kræfter i folketinget og kommunerne skaber en fortælling om, at offentlige ansatte har krævementalitet og ikke ønsker at løfte ansvaret for bevarelsen af velfærdssamfundet.
Dette ved alle der dagligt leverer deres ypperste ude på skolerne er usandt, men for nuværende er det ikke den dagsorden der bliver sat i medierne og blandt politikere.

Den positive fortælling om fagbevægelsen
Jeg mener vi i Københavns Lærerforening skal blive endnu bedre til at skabe en positiv fortælling om fagbevægelsens værdi. Det gør vi kun ved at stå sammen og i højere grad får aktiveret medlemmerne gennem debat og ved at udbrede fortællingen om fagbevægelsens historiske betydning for den enkeltes relativt høje levestandard og skabelsen af et af verdens mest lige samfund.
Ligeledes skal der arbejdes for et endnu større sammenhold mellem de enkelte fagforbund. Det er en god start med ”musketered” under OK18, men i fremtiden kræver de offentlige arbejdsgiveres metoder overfor lønmodtagerne endnu stærkere sammenhold.

Lad os sammen genfinde solidariteten!

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar

Tina Kofod | 12. marts 2018 KL. 13:25

Thomas har min fulde stemme som kandidat til bestyrelsen. Thomas har med sit virke som tillidsmand på Grøndalsvængets Skole sat sit præg og fokus på solidariteten i vores lærergruppe. Thomas vil altid hjælpe og deltager med stort engagement og fuld støtte. Stem på Thomas !

mikkel kibsgaard | 11. marts 2018 KL. 23:16

Thomas er en meget engageret lærer og tillidsmand. Han vil gøre alt,

for at hjælpe sine elever i hverdagen og han tager det fagpolitiske arbejde meget seriøst. Han er min mand i bestyrelsen.

Anders Holm Nielsen | 09. marts 2018 KL. 14:21

"Thomas udviser i sit daglige virke som tillidsmand på Grøndalsvængets Skole handlekraft og overskud til at behandle store såvel som små sager. Thomas arbejder altid ud fra en løsningsorienteret vinkel - uden at gå på kompromis med de grundlæggende fagpolitiske værdier, der danner rammen for et sundt og godt arbejdsmiljø.


Respekt for lærerprofessionen - ikke kun i ord - er en mærkesag for Thomas.


KLF-afdelingen på Grøndalsvængets Skole