Sussie Johansen

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Samarbejde på tværs af medlemsgrupper

Min motivation for at opstille er, at jeg som UU-vejleder er en del af de mindre medlemsgrupper, og jeg vil gerne være med til at give os en stemme. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Derfor, vil jeg gerne repræsentere medlemmer i både PPR, forvaltning, privatskoler og UU-vejledning, og dermed give bestyrelses-arbejdet yderligere perspektivering og kvalificering.

Mit mål med at være en del af bestyrelsen, er bl.a.:

at arbejde for et bedre samarbejde mellem lærere og andre faggrupper

at fordre de bedste betingelser for støtte til alle elever i folkeskolen  

at styrke elevernes uddannelsesperspektiv bedst muligt i løbet af deres skoletid

Et godt og sundt arbejdsmiljø eksisterer bedst i en rimelig økonomisk ramme, og her, mener jeg også, at der er meget at arbejde for i en tid hvor kommuner presses af spare- og effektiviseringskrav. Derfor er en kritisk dialog med politikere et must!

En stemme på mig, er en stemme på diversitet i bestyrelsen. Følg mig gerne på facebook.com/sussie.johansen.1

 

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar