Peter Viggo Vestergaard

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Ja tak til begejstring 

Jeg vil have fokus på rammer og indhold der skaber plads til begejstring for lærerne i København og resten af landet.

 

 

 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Begejstring fordi det er den vigtigste forudsætning for engagement som er den enkeltfaktor der har størst betydning for en god undervisning og et meningsfyldt arbejdsliv. 

En stemme på mig er også en stemme på et kritisk blik. Det er helt afgørende at der er plads til kritik og højt til loftet på den enkelte skole. Konstruktiv kritik er rygraden i et demokrati, og forudsætningen for at gøre en god skole bedre. 

Mit navn er Peter Viggo Vestergaard.

Jeg har været lærer på Kildevældsskolen, Østerbro de sidste 13 år hvor jeg underviser udskolingselever, og hvor jeg har været TR i den seneste periode efter den historiske og helt uacceptable lærerlockout fra arbejdsgiver-side. Jeg er også med til at planlægge og afholde idrætsstævner for de københavnske skoleelever. Især fodbold har min store interesse.

Privat bor jeg på Frederiksberg, hvor jeg bl.a. er formand for min andelsboligforening.

Godt valg - husk at stemme!

 

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar