Peter Jensen

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

 

Vi skal handle nu

Jeg har med stort engagement og fantasi været faglig aktiv i vores forening i mange sammenhænge. Nu ønsker jeg at bidrage til det faglige arbejde i KLFs bestyrelse.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Jeg vil arbejde for at sikre vores medlemsdemokrati og sammenhold i KLF.

På græsrodsniveau var jeg med til at skabe kontakter med HK, BUPL, stilladsarbejderne m.fl. under Lockouten. Jeg har arrangeret demonstrationer og møder - både faglige og pædagogiske. Jeg ønsker, at vi skal styrke det faglige engagement og vores fælles faglige aktiviteter.

Jeg har været med til at arrangerer musik og fester til vores generalforsamlinger. Ja - det er vigtigt med sociale arrangementer. Dels fordi det skaber fællesskab og dels fordi det gerne må være sjovt at være faglig aktiv. Det er med til at skabe det uformelle rum, som vi skal have  i KLF. Et sted hvor man skaber et fagligt netværk og inspirerer hinanden. Ligesom ved kaffemaskinen på lærerværelset, hvor man  får gode ideer  til sin undervisning.

Det gode arbejdsmiljø?

Vores arbejdsmiljø skal forbedres markant. Det må vi insistere på. Der er selvfølgelig forskel på skolerne i København, men der er alt for mange skoler og vi er alt for mange lærere, der dagligt oplever konsekven-serne af et dårligt arbejdsmiljø. Lov 409s elendige rammer for arbejdstiden er en vigtig del af problemet.

Det er et forhold vi skal have lavet om på

Arbejdstilsynets mange påbud til københavnske skoler taler sit klare sprog. Desuden viser FTFs undersøgelse- omtalt i folkeskolen 23.januar i år-  at hver tredie lærer arbejder mere, end den tid der er til rådighed (normal arbejdstid) og hver fjerde lærer føler sig stresset.

Jeg synes, vi i KLF skal skærpe kritikken af arbejdsforholdene

Mange kollegaer bliver ramt af stress, har søvnproblemer, hukommelsesproblemer, har let til gråd og har oplevelsen af ikke at have overskud til egne børn, når man kommer hjem. For mange kollegaer oplever tvivl på egen faglighed og kompetence og står med følelsen af ikke at kunne lykkes med sit arbejde.

Lokalt i København må borgerrepræsentationen og forvaltningen tage initiativ til at sikre et bedre Arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens/skolens problem. Det er et fælles anliggende og ikke den enkelte lærers private problem. Det perspektiv vil jeg arbejde med også i KLFs bestyrelse.

Det er tvingende nødvendigt for arbejdsmiljøet, at vi får en ny og bedre arbejdstidsaftale nu.

Man kan følge mig på facebook: https://www.facebook.com/Peter-Jensen-stiller-op-til-KLFs-bestyrelse-516226272089640/

 

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar

TinaElse Aabo | 06. marts 2018 KL. 21:05

TR på Amager Fælled Skole

Jeg støtter Peter som medlem af bestyrelsen. Jeg har altid lyttet, når Peter siger noget, og det vil jeg fortsat blive ved med.