Peter Bugge

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Tid til opgaverne, tid til eleverne og tid til folkets skole

Vi skal have en fagforeningen, der tør blande sig i alle aspekter af folkeskolen. En bestyrelse der tør være tilstede og råbe højt på den enkelte skole omkring forholdene. Det er kun, hvis arbejdsforholdene synliggøres og kritiseres, at de derved kan forbedres gennem sammenhold.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Kun i fællesskab, at vi kan rejse os, som faggruppe. Der er ikke mere af at skære ned på. Ikke flere kolleger, som skal se sig om efter et andet arbejdet, fordi de er udbrændte. Den faglige passion forsvundet. Vi skal holde sammen.

Dagligt ser vi elever, der mistrives. De burde være i gang med at blive dannet og uddannet. Men i stedet oplever de svigt. Svigt på nærvær. Svigt på omsorg. Eleverne er ikke længere i centrum og deres behov, inklusion eller ej, sættes ind i et Excelark. Først der kan vi se, hvad vi skal gøre. Pengene styrer pædagogikken.

Jeg opstiller til en plads i KLF´s bestyrelse, fordi jeg ikke længere kan holde ud og se på en Folkeskole i forfald. Nedværdigelsen af professionen. Men ikke mindst måden, hvorpå eleverne bruges i værdikampen. Nok er nok!

Mine fokusområder er:

Sikringen af den nødvendige tid til arbejdsopgaverne for alle undervisere

En langt mere synlig bestyrelse ude på skolerne – hverdagen skal høres og videregives

Styrkelsen af MED-udvalgets mandat og inkluderingen af lærerkollegiets stemme

Eleven i centrum for handleplanerne

Lidt om mig:

Uddannet fra Frederiksberg Seminarium (nuværende Metropol) i 2007

Tillidsmand og tidligere suppleant fra 2013 – nuværende

Gift og ”Far til fire” – henholdsvis: 3 år, 12 år, 14 år og 15 år.

Jeg håber at du vil hjælpe mig til en bestyrelsesplads. Samt gøre andre opmærksom på at jeg er en kandidat du vil stemme på.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar