Pernille Bendix

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Mere kerneopgave - mindre målstyring

Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen i KLF. Jeg er lærer på 14. år på Bellahøj Skole. Jeg har politisk erfaring, da jeg har arbejdet 4 år fra ”den anden side af bordet” som kommunalpolitiker i Børne- og Ungdomsudvalget. Jeg er uddannet som tillidsrepræsentant i KLF.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Mit fokus er:

-        Mere sund fornuft og kerneopgave og mindre målstyring

-        Mere tillid og mindre kontrol

-        Mere rimelig rummelighed af elever og handleoversigter

-        Tydelig fagforening, der taler lærernes sag

-        En lokalaftale med kommunen, der fremmer dette

Jeg er især optaget af lærernes arbejdsvilkår. Jeg er optaget af tryghed i ansættelsen og tryghed og trivsel i den daglige undervisning og tilstedeværelse på skolen.

Når jeg spørger mine kollegaer, hvad der nager, udfordrer eller skaber mistrivsel, så er det to områder, der nævnes igen og igen. Elever og arbejdsbyrde.

Udfordringer med elever, der skal rummes, eller som fremstår truende, eller som er ved at gå i opløsning og har voldsomt brug for hjælp. Man kan føle sig så alene med opgaven. Selvom man synes, man har sagt det eller beskrevet det til kollegaer og ledelse. Der mangler tydelige processer og kommunikation. Hvem har ansvaret? Hvor ligger sagen? Hvad sker der i morgen? Hvem har barnet eller den unge at tale med? Er det også min opgave? Følelsen af utilstrækkelighed i lærerjobbet skal ikke være en privat sag!

Med skolereformen læser lærerne flere lektioner end tidligere, til gengæld har vi mindre tid til forberedelse af den enkelte time. Vi kaster os blindt ud i forløb på digitale læringsplatforme, som i længden bliver ensidige og demotiverende for både lærere og elever. Der er for lidt kerneopgave og for meget administration og logistik. Der er generelt kommet flere skal-opgaver, fremfor de før var kan eller bør-opgaver. Det i sig selv er demotiverende for arbejdsglæden, arbejdskraftens frie handlemuligheder og initiativer. Skal-opgaver og kontrol går ikke hånd i hånd med tillid og trivsel.

Der bruges mange lærertimer (og egentlig også elevtimer) på kontrollerende opgaver, der har til formål at måle, veje og tilvejebringe statistisk data. Vi skal lave elevplaner, nationale test, fraværsindberetninger og opfyldelse af de nye forenklede fællesfaglige mål. Og så SKAL det krydres med den klik- og tidstunge læringsplatform MEEbook, som tvungent værktøj til årsplaner, elevplaner, deling af undervisningsforløb og afkrydsninger af mål.

Så vi får målstyring, kontrol, præstationskultur og logistik frem for fokus på almen, demokratisk dannelse, skoleglæde, kulturelle oplevelser, kreativitet og dannelsen af det hele menneske. Det er det sidste og ikke det første, der har kendetegnet Folkeskolen, og det er det, der er intentionen bag Folkeskolen.

Vi skal som forening igen og igen agitere for Folkeskolen og lærernes og børnehaveledernes væsentlighed og værdighed.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar