Referat af årsmødet 2018

Referat fra årsmødet i KLFs pensionistafdeling 10. April 2018.

1.   til dirigent valgtes Kaj Brorson, som referent Dorrit Ljungstrøm.

2.   Bestyrelsens beretning.

Endnu en gang er vi nået til årsmødet, hvor vi ser tilbage på de arrangementer og aktiviteter, vi har haft kørende i afdelingen for pensionister.

Det er med stor glæde vi i bestyrelsen kan konstatere, at også i år har vi haft stor tilslutning til arrangementerne, som næsten alle har kunnet melde fuldt hus. Selv om vi kun udgør en beskeden del af  lærerforeningens godt 1.300 pensionister, ser vi det som et udtryk for, at mange stadig glæder sig over en aktiv forening, samt de tiltag bestyrelsen tager initiativ til.

Vi indledte foråret med en skøn tur til Toscana med 69 deltagere. En absolut vellykket tur.

I maj måned havde vi den store glæde at være en tur på Carlsberg og se den fantastiske kunstsamling med en ikke mindre end fremragende guide til at føre os rundt. Senere spiste vi frokost i restaurant Bjælkehytten med solen bagende lystigt over os.

Sæson 17/18 indledte vi som vanlig med en sommertur. Denne gang til museet Thorsvang ved Stege og derfra videre til Møns Klint. Også en dejlig tur.

Vi havde siden en meget hyggelig kolonitur til Næsbystrand. Der var ikke så mange deltagere, som der egentlig var plads til, men så meget desto mere plads til hygge og samvær, især når man tager i betragtning, at det meste af tiden var det så regn- og stormfuldt, at man næppe kunne ane Storebæltsbroen.

I oktober gik turen til Arbejdermuseet, hvor vi havde en interessant fremvisning om de vestindiske øer og den danske rolle i forbindelse med de slavegjorte folk.

Endelig gik turen til Imperial Bio for at se Mozarts opera ”Tryllefløjten”. Igen en storslået oplevelse.

Året sluttede sædvanen tro med julefest. Denne gang på Restaurant Crown Plaza i Ørestaden. En dejlig fest, som ikke blev mindre festlig med Anne Marie Helger som årets juletaler.

I nærmeste fremtid har vi først et foredrag d. 18. april, hvor Søren Ellesøe

vil fortælle om en cykeltur i Toscana.

Derefter tager vi i år, som det vil være de fleste bekendt,d. 2. maj, til Andalusien – igen med Vitus rejser som arrangør. De 70 pladser fik også i år hurtigt ben at gå på. Vi håber så ikke, at en storkonflikt sætter en stopper for turen.

Næppe hjemkommet fra denne tur er der tur til Frederiksdal. Pladserne er for længst besat, idet der var 90 tilmeldinger til de 60 pladser.

I juni – d. 14. - vil Carl Bagge vise rundt i Frederiksstaden. En tur, der er en gentagelse af en tur vi havde for et par år siden. Der bliver plads til 18 deltagere.

Endelig er der arrangeret en tur i Cirkusrevyen d. 15. august. Har allerede været opslået og 20 billetter er købt. Der er stadig 3 billetter tilbage.

Næste sæson starter i lighed med tidligere med en sommertur d. sidste tirsdag i august, 28.08 til Odsherred Kunstmuseum og Malergården.

Den tilbagevendende årlige julefest bliver mandag d. 3. december igen på Restaurant Crown Plaza.

Det skal også nævnes, at et af bestyrelsesmedlemmerne har været i kontakt med Welcome House i Valby, som har med hjælp til nye flygtninge i København at gøre. Der har været rettet henvendelse til de pensionerede medlemmer angående dette, og et par stykker har tilbagemeldt, at de kunne være interesserede i at gå ind i projektet.

Vi afholder bestyrelsesmøder ca en gang om måneden, hvor vi tilrettelægger kommende arrangementer, holder øje med budgettet, og finder ud af, hvad vi har råd til.

Vi har i indeværende år haft 3 møder med KLFs faglige udvalg. På de møder orienterer vi gensidigt hinanden om det, der rører sig i afdelingerne samt tilrettelægger de arrangementer, vi er fælles om, som er julefesten, kolonituren hvert andet år og turen til Frederiksdal, også hvert andet år.

Vi har i lighed med de foregående år et bestyrelsesmedlem, der deltager i det faglige arbejde i KLF, så vi hele tiden kan følge med i de aktuelle begivenheder, hvilket især i lærernes nuværende tilspidsede situation er vigtigt. Vi holder alle sammen vejret, krydser fingrene og håber og ønsker det bedste, selv om der vist skal lidt mere til.

Som tidligere sagt: tirsdagsmøderne er et fint og hyggeligt mødeforum. Så endnu en gang: Tak til jer der deltager og er med til at holde afdelingen gående. Vi kan sagtens rumme flere deltagere til disse møder.

Sangkoret mødes som vanligt hver anden onsdag. Det er ikke den store sangkunst, der præsteres, men vi synger enstemmigt nogle dejlige viser og sange – mange af dem fra den danske sangskat – sammen. Der er kæmpeovertal af kvindestemmer i koret, så vi kan sagtens bruge flere herrestemmer. I år har vi haft den store glæde at deltage i KLFs årlige generalforsamling med fejring af 50 året for sammenlægningen af lærer- og lærerindeforeningen med et par sange og vi blev bedt om at synge for til Københavnermarchen ved Jan Trøjaborgs afskedsreception. Dejligt at være påskønnet.

Som sædvanlig: tak til KLF og kæmpe tak til Dorthe, som holder styr på dette og hint og altid møder en med smil og imødekommenhed.

Tak til Jan Klint fordi han giver os god plads på hjemmesiden.

Tak til alle tryllefeerne, der sørger for at vi kan få mad og drikke og tak til Ejvind for musikken. Håber jeg ikke har udeladt nogen, der selv mener, vi er dem tak skyldig. Jeg forsikrer, at det er absolut utilsigtet.

Vi takker for en rig, aktiv og givende sæson, og ønsker alle en god sommer,

og glæder os til at ses til sommerturen d. 28. august.

3. Forretningsordenen blev vedtaget uændret

4.  Alle opstillede blev genvalgt

5.  Ingen kommentarer til punktet

 

referent

Dorrit Ljungstrøm