Kursus på Sinatur Hotel Frederiksdal

AFLYST!

11. - 12. maj 2020

for foreningens pensionerede medlemmer

 

Københavns Lærerforening afholder kursus for foreningens pensionerede medlemmer  

Tid: Kurset starter mandag 11. maj kl.15 og slutter tirsdag den 12. maj kl. 12 med efterfølgende frokost.

Sted: DLF’s kursusejendom ’Sinatur Hotel Frederiksdal’, Frederiksdalsvej 360, 2800 Lyngby, tlf. 4585 4333. www.frederiksdal.dk

Kursets omdrejningspunkter er:

Musisk indslag                                       Spændende oplæg

Gensidig orientering fra faglig             Sejltur på Furesø
udvalg og pensionistbestyrelsen

 

Tilmelding: På nedenstående kupon til KLF’s kontor, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg,  Onlinetilmelding eller pr. mail til Dorthe Rasmussen dora@dlf.org, med samme oplysninger som på nedenstående kupon, senest fredag 6. marts 2020.

Ophold og mad dækkes af foreningen. Transporten sørger du selv for. Tilmeldingen er bindende, og udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af kursets kostpris.

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 12. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil foreningens almindelige optagelseskriterier blive brugt.

----------------#-----------------------tilmeldingsblanket----------------------#-------------

Tilmeldingsblanket til Kursus for foreningens pensionerede medlemmer

11. - 12. maj 2020 på Sinatur Hotel Frederiksdal.

 

Medlemsnr.: __________________ eller fødselsdato.:__________________________

 

Navn:________________________________________________________________

 

Privatadr.:_____________________________________________________________

 

Postnr.: _______________________________________________________________

 

Jeg ønsker at dele værelse med____________________________________

Sæt X:   Ønsker vegetarmad __ men spiser /fjerkræ __ /fisk__

Tilmeldingen skal være foreningen i hænde senest fredag 6. marts 2020.

Onlinetilmelding kan ske her