Andre arrangementer

Del:

Mandag 28. august 2017 sommertur til Thorsvang og Møns Klint.

13.-14. september 2017 kolonitur til Næsbystrand

Mandag 4 december 2017 Julefest

Forårstur 2018 er endnu ikke fastlagt

14.-15. maj 2018 Sinatur Hotel Frederiksdal

Det er planen, at der vil blive afholdt et antal eftermiddags-/aftenarrangementer. Hold øje med vores side for datoer, tid og sted.

Ændringer kan forekomme og vil fremgå på vores side. 

Senest redigeret 18. april 2017 (DR)