Årsmødet 2017

KLFs afdeling for pensionister

Dagsorden for årsmødet 18. april 2017 

Mødet blev afholdt på Frydendalsvej 24,2. sal.

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Vedtagelse af forretningsorden for afdelingen for pensionister

4.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter

5.     Evt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLFs kontor til undertegnede senest 01. april 2017 

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Erik Koblauch, Ruth Johansen, Dorrit Ljungstrøm, Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

 

Referat fra årsmødet i KLFs pensionistafdeling 18. april 2017.

1.     Til dirigent valgtes Kaj Brorson, som referent Dorrit Ljungstrøm.

2.     Bestyrelsens beretning.

Som traditionen og forretningsordenen byder, har vi årsmøde i afdelingen for pensionister, hvor bestyrelsen fremlægger beretning.

Bestyrelsen mødes ca. én gang om måneden, hvor vi først og fremmest planlægger de arrangementer, der skal være, og ser hvor vi rent økonomisk har mulighed for at give støtte set ud fra vores rådighedsbeløb, derudover drøfter vi evt. henvendelser samt orienterer hinanden om aktuelle emner. Vi har et godt sammenhold, der er god stemning, og alle er villige til at tage fat, hvor der er behov for det. Vi håber dette kan mærkes her i afdelingen og smitter lidt af.

Vi har igen i år haft godt gang i aktiviteterne, der har været fuldt hus til alle arrangementer, hvilket selvfølgelig er glædeligt, og vi ser det som et tegn på, at vi har fat i den rigtige ende.

Vi lagde sidste forår ud med en fem dages dejlig bustur til Polen, Krakow med 54 deltagere. Trods skiftende vejr var humøret i top, ligesom der ikke kunne sættes en finger på de spændende seværdigheder og det gode sammenhold.

Efter sommerferien startede vi sæson 16/17 med en bustur til Sporvejsmuseet med 66 deltagere. Fin rundvisning ved et af afdelingens medlemmer og efter frokost et lille kig på Køge miniby. I september besøgte vi Bjørn Wiinblads ”Blå Hus” i Lyngby, og i oktober var vi på rundvisning på Carlsberg. I november kunne vi tilbyde en operaforestilling – Don Juan – i Imperial Bio, og endelig sluttede vi som vanligt året af med julefest og 230 deltagere i restaurant Blu Radisson i Falkonercentret.

I dette kalenderår har vi indtil nu været på rundvisning på Christiansborg med efterfølgende frokost i Tårnet. Der var til dette arrangement så mange tilmeldte, at det bliver gentaget til efteråret.

Om et par dage går turen så til Toscana med 70 deltagere. Oprindelig var deltagerantallet sat til 53, men da rejsen blev overtegnet i løbet af et par timer, valgte vi i samarbejde med rejseselskabet Vitus af udvide pladserne.

18. maj har vi planlagt endnu et arrangement på Carlsberg, hvor vi denne gang vil koncentrere os om at se på deres kunstsamlinger.

På planlægningsbrættet for næste sæson er indtil videre: sommertur mandag d. 28. august til samlermuseet Thorsvang i Stege, samt et kig til Klinten, en tur til Arbejdermuseet, en sangeftermiddag, (datoer endnu ikke fastlagt), samt ikke at forglemme kolonitur til Næsby Strand 13. til 14. september. Der kommer opslag om dette sidst i maj måned. Endelig bliver julefesten i år mandag 4. december på restaurant Crown Plaza på Amager (tæt på Ørestaden metro station).

Endelig ved vi allerede nu, at næste års frederiksdalkursus vil blive afholdt 14. til 15. maj 2018.

Vi har i indeværende år haft fire møder med KLFs faglige udvalg. På de møder orienterer vi gensidigt hinanden om det, der rører sig i afdelingerne samt tilrettelægger de arrangementer, vi er fælles om.

Som nævnt til sidste årsmøde havde et medlem af bestyrelsen kontakt med forskellige flygtningecentre for at finde ud af, om vi som pensionerede lærere kunne bidrage med hjælp på den ene eller den anden måde. Det er glædeligt at konstatere, at to af vore medlemmer hjælper til på et center.

Vi har i bestyrelsen valgt en repræsentant, der deltager i KLFs TR arbejde og i deres møder. Vi er på den måde en del af det faglige fællesskab, og er opdaterede m.h.t. den daglige og øjeblikkelige situation på skolerne.

Som der blev sagt sidste år om tirsdagsmøderne, er der altid hyggelig stemning og god snak. Så endnu en gang: Tak til jer, der deltager og er med til at holde afdelingen gående. I må stadig meget gerne reklamere for disse tilbagevendende hyggemøder og gøre opmærksom på, at alle KLF-pensionister er velkomne, og at det slet ikke er farligt at møde op.

Sangkoret har det godt. Vi synger hver anden onsdag, der er fuldt hus og venteliste.

Igen i år: tak til KLF og kæmpe tak til Dorthe, som holder styr på dette og hint og altid møder en med smil og imødekommenhed.

Tak til Jan Klint fordi han giver os god plads på hjemmesiden.

Tak til alle de praktiske grise, der sørger for at vi kan få mad og drikke og tak til Ejvind for musikken. Føler nogen sig forbigået må de sige til, så kan man få dobbelt tak næste årsmøde.

Vi ønsker alle en formidabel sommer og på gensyn sæson 2017/18

3. Forretningsordenen blev vedtaget uændret

4. Alle opstillede blev genvalgt

5. ingen kommentarer til punktet

 

På bestyrelsens vegne

referent

 

Dorrit Ljungstrøm