Årsmøde 2019

KLF's afdeling for pensionister indkalder til årsmøde

Dagsorden for årsmøde 9. april 2019 kl. 12. Mødet afholdes på Frydendalsvej 24, 2. sal.

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Vedtagelse af ændring af forretningsorden for afdelingen for pensionister

4.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, samt 1 - 2 suppleanter

5.    Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet sendes til KLF's kontor til undertegnede senest 25. marts 2019

Vedr. dagsordenens pkt. 3

Pkt. 2 1. pind. Ændres til:

-      at tilbyde pensionisterne gode oplevelser

Pkt. 4 2. prik. Ændres til, 3. prik tilføjes:

-      møder og andre arrangementer efter behov

-      årsmøde 2. tirsdag i april

Alle møder og arrangementer meddeles på www.klfnet.dk

afsnittet der indledes med: ”Alle mødeindkaldelser” ændres til:

Mødeindkaldelse til årsmødet i april med angivelse af dagsordenen meddeles på www.klfnet.dk mindst 3 uger før mødets afholdelse.

pkt. 7 sidste linie stryges.

Vedr. dagsordenens pkt 4:

Dorrit Ljungstrøm, Erik Koblauch, Ruth Johansen,Tove Bendix og Helge Maarup er alle villige til genvalg.

På bestyrelsens vegne

Dorrit Ljungstrøm

Forretningsordenen kan læses ved at klikke her.