Morten Petersen

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Samarbejde om udskolingen, flere unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg

Jeg opstiller som kongresdelegerede, med en dagsorden om at DLF skal arbejde for at samarbejdet imellem UU og lærerteams skal have ordentlige rammer. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Rammer som er til glæde for eleverne og deres forældre. Men som også betyder at flere unge bliver udfordret på deres uddannelsesvalg.

Drivkraften for mig er, at jeg har været UU-vejleder i 10 år (TR-sup. i de sidste 2½ år), og har oplevet, ikke mindst efter lov 409, hvordan samarbejdet år for år er blevet mere og mere kompliceret. Jeg oplever alt for ofte, at dette samarbejde er alt for presset, til skade for elever, forældre og arbejdsmiljø. Min baggrund i øvrigt er, at jeg har været faglig aktiv i El-forbundet, og har været faglærer i 8 år på el-uddannelsen.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar