Mette Oksbjerg

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Demokratisk dannelse?  

Jeg hedder Mette Oksbjerg, og arbejde som lærer på Skolen på Islands Brygge.

Hør min opstillingstale

Jeg har arbejdet indenfor folkeskolen i over 20 år. Først en lang årrække som Børnehaveklasseleder og de sidste 4-5 år som lærer.

Jeg har altid været fagligt engageret og i en periode, bl.a. under lockouten, var jeg en del af tillidskorpset på min daværende skole i en nabokommune.

Jeg er meget optaget af dannelsesbegrebet, og hvordan vi kan fastholde den del af Folkeskoles formåls paragraf, så det ikke forsvinder og bliver overtaget af færdigheder og målstyring. Derfor er skærpelse af professionsidealet meget vigtig. Vi har til opgave at medskabe kritiske demokratiske samfundsborgere, der kan tage del i og videreføre et velfungerende samfund til de næste generationer.

Jeg kunne godt tænke mig at være en af repræsentanterne fra KLF på kongressen.

 

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar