Mads Peder Søe

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Medbestemmelse, medindflydelse og medansvar i verdens bedste danske folkeskole

 

Det er afgørende for folkeskolen, at vi insisterer på, at det er lærerne, som, ved deres pædagogiske virke, skaber en skole, der giver eleverne det bedste afsæt. Tillid til lærerens professionelle arbejde skal igen i centrum.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Vi skal styrke indflydelsen og samarbejdet med ledelserne, som MED-aftalen giver os rig mulighed for. Vi skal udfordre de udefra kommende krav, som hindrer os i at skabe den bedst mulige undervisning.

MED-aftalen giver os rammerne for, at vi kan nå til fælles beslutninger om skolernes drift og udvikling. Derfor skal vi diskutere, hvordan vi bliver bedre til at udnytte aftalen, og hvordan vi kan skærpe indholdet i den.

Alt tyder på, at vi i disse dage er på vej i konflikt. Det er klart for de fleste, at de krav vi stiller ikke er urimelige. Alligevel har vi svært ved at trænge igennem. Det er tvingende nødvendigt, at vores måde at aktionere på bliver moderniseret og professionaliseret. Vi skal søge nye veje til indflydelse. Og fagforeningen skal ruskes ud af en gammeldags tilgang hvor, det vi hovedsageligt er kendt for er at stå med røde faner på gader og stræder. Vi skal blive bedre til at synliggøre, at vi er dem, der skaber verdens bedste, danske, folkeskole. Og til det skal vi have ordentlige arbejdsvilkår.

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar