Lars Bechager

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Musketereden – et barn af Lockouten 2013  

Jeg hedder Lars Bechager og til dagligt arbejder jeg på Skolen på Islands Brygge, hvor jeg også er tillidsrepræsentant.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Indtil for nydeligt har jeg været 1. suppleant til KLF bestyrelsen og har også gennem de sidste 3 år fået erfaring som kongresdelegeret.

Jeg stiller i denne omgang op som kongresdelegeret og har et ønske om, at påvirke de fagpolitiske processer, bla. med min indsigt og viden som TR og ivrig debattør.

Lockouten 2013 -  hvor uretfærdig og overgrebsagtig den end føltes, så gav den alligevel en fantastisk mulighed for som lærerkorps, at vise at vi står sammen og at vi tilsammen er en stor og betydelig stemme.

Det synes jeg, vi gjorde rigtigt overbevisende i 2013!

Jeg snakkede under lockouten med en journalist fra Radio 24/7 og han og han kollegaer var vildt imponerede over vores dedikation, kreativitet og gennemslagskraft…

Det må vi ikke glemme for det var og er en stor styrke! Man kan selvfølgelig altid diskutere hvor meget vi fik ud af det fagpolitisk! Men jeg tror faktisk på, at den overbevisende måde vi viste flaget på i 2013, kan være med til at gøre en forskel i dag. Det, at vi ikke lagde os fladt ned og tog kampe op sendte et signal og tændte en bavne.

En bavne som nu er blevet set af de andre fagforeninger – ingen kan mere kæmpe alene. Vi må stå sammen skulder ved skulder med de andre offentlige ansatte. Musketereden er – mener jeg - et barn af Lockouten 2013 og et bevis på at det godt kan give mening, at kæmpe en faglig kamp.

For arbejdet frem mod at mobilisere en stærkere og samlet fagbevægelse fortjener DLF stor ros – det samme gør de andre fagforbund. Musketereden kan vise sig at blive den afgørende forskel i 11. time og truslen om en storkonflikt er altandet lige noget KL og regeringen må tage alvorligt.

I mine øjne har KL har altmulig god grund til at lave en fornuftig central aftale med DLF.En helt afgørende grund er, at det burde være attraktivt at læse til lærer og arbejde som lærer. En interesse KL helt naturligt burde dele med os.Flere skoler oplever imidlertid stigende problemer med rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Antallet af lærerstuderende er faldende og flere erfarne og kompetente lærere forlader folkeskolen.

Med andre ord: folkeskolen bløder dygtige lærere både på kort - og lang sigt

Den udvikling skal vendes, så det igen bliver attraktivt at arbejde som lærer.

Mange lærere føler sig privilegerede over at have verdens bedste job, - men vi gør det altså ikke under alle tænkelige vilkår. Under vores nuværende vilkår har den største frustration overordnet set været manglen på forberedelsestid Flere medlemmer har måtte komme uforberedte til deres undervisning, fordi forberedelsestiden ikke rakte eller fordi de blev brugt som vikar i forberedelsestiden.

Der er bare for mange opgaver og for lidt tid til at udføre dem!

I en tid tæt på konflikt er det vigtigt, at sige et stort ja til hinanden – stå sammen - , som KLF, som DLF og støtte op om musketereden og den samlede fagbevægelse.

Vi må kæmpe videre for bedre vilkår for lærere til gavn for eleverne og folkeskolen som kulturbærende institution – en institution i udvikling, men på en politisk kurs mod afvikling!

Også selv om det betyder konflikt eller storkonflikt - vi kan ikke holde krudtet tørt i 3 år og lægge medlemmernes arbejdsliv og helbred i hænderne på KL.

En arbejdskamp slutter nemlig aldrig. Der vil altid være noget at kæmpe for og det er ikke slut før det ender godt. Ender det ikke godt, er det fordi kampen ikke er slut. 

Det er på baggrund af disse holdninger, at jeg håber du vil stemme på mig, som en af KLFs kongresdelegerede!

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar