Lars Sørensen

Kandidat til formand og bestyrelsen

En betydningsfuld og handlekraftig fagforening

Jeg stiller op til formandsvalget, fordi jeg mener, at min erfaring og min fagpolitiske linje vil kunne styrke foreningen og medlemmernes arbejdsvilkår. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Mine år som næstformand i KLF og arbejdet i DLF’s Hovedstyrelse har gjort, at jeg har deltaget i kommunale forhandlinger og udarbejdet nationale strategier og politikker.

Vi har en stærk fagforening, som er præget af, at vi sjældent får noget, fordi det er rimeligt og fornuftigt, men fordi vi formår at opbygge alliancer og sammenhold, og fordi vi er parate til at tage kampen, hvis det er nødvendigt. Det gælder aktuelt de svære OK forhandlinger og vort arbejde for kommunal velfærd.

Arbejdet som lærer og børnehaveklasseleder er presset af en manglende balance mellem opgaver og den tid, der er til rådighed og stadig nye opgaver, der kommer til. Jeg vil arbejde for, at vi får styrket normeringen på skolerne, og for en prioritering af ressourcerne med fokus på elevernes undervisning og vores arbejdsmiljø.

Vi har som ansatte krav på et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Skoler med dokumenterede arbejdsmiljøproblemer og påbud fra Arbejdstilsynet står desværre ofte i en situation, hvor økonomien blokerer for en ansvarlig løsning. Det skal der ændres på.  

Vi skal have rammer, så vi kan lykkes med vort arbejde. Alt for mange lærere oplever at stå alene med en stor klasse, hvor der er 4-6 elever som mistrives og ikke får en tilstrækkelig støtte.  

De ’svageste’ 20 % af eleverne får et alt for ringe skoletilbud fagligt, socialt og trivselsmæssig, og det samme er desværre også tilfældet for kommunens tosprogede elever. Den alt for dårlige lærernormering på skolerne gør, at penge afsat til særlig støtte til elever med særlige behov bruges til at ’lappe’ andre steder i skolens budget. Det skal der ændres på.    

De københavnske specialskoler har succes med at styrke eleverne fagligt og socialt og med at skabe inkluderende og overskuelige klassefællesskaber. Desværre hører jeg alt for tit om elever, der først efter en lang række nederlag som ’inkluderet’ elev får det rette tilbud på en af vore specialskoler – en katastrofe for eleven, der først alt for sent får det rette skoletilbud, og for den klasse, de lærere og den skole, der ofte fra første dag har vidst at ’placeringen’ i en almenklasse var gal.

Vi skal inddrages i arbejdspladsens prioriteringer og udviklingstiltag. Alt for ofte sker forandringer uden, at vi der skal fungere med forandringerne inddrages – det er dumt, udemokratisk og aftalestridigt. Vi skal insistere på, at vi inddrages og på, at langt mere udvikling skal ske nedefra og med afsæt i de ønsker og behov, der er lokalt.

Nedenfor er link til et debatoplæg som jeg har skrevet sammen med Inge Thomsen og mit seneste synspunkt:

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hvad-har-hvor-ofte-spiser-din-mor-eller-far-aftensmad-sammen-med-dig-med-folkeskolereformen-at-g/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/er-kommunernes-landsforening-parat-til-at-indgaa-aftale-om-arbejdstid-med-laererne/

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret. Klik her for at stemme.

Se stemmeprocenten på din arbejdsplads her.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar

Bodil Bakhteyar Bredmose | 11. marts 2018 KL. 21:53

Jeg håber at du vil bruge din stemme til valg af formand for KLFs bestyrelse.

Og hvis du spørger mig, hvem du skal stemme på er svaret Lars Lars Sørensen.

Han er måske lidt gammel siger du...og ikke så smart i tøjet, men helt ærlig: Det er fuldstændig ligemeget. Han er et ordentligt menneske, strateg, velinformeret og har den erfaring der skal til.

OG .... KLF har brug for en erfaren formand og en ny næstformand, der skal oplæres i de funktionere og forhandlingsstrategier, Lars har arbejdet med de sidste seks år.

Monica Edelmann | 06. marts 2018 KL. 19:08

Vi skal have ny formand i KLF


Jeg anbefaler at stemme på Lars Sørensen fordi:


- Han er erfaren, kender forhandlingssystemet og er vant til at forhandle arbejdstid

- Han tænker strategisk og har i mange år været optaget af at kæmpe for gode rammer for lærere og børnehaveklasselederes arbejdsliv

- Han har utrætteligt arbejdet for et sundt arbejdsmiljø og uddannet vores TR´ere

- Han har et stort engagement i og viden om skolens hverdag


Jeg kender Lars som en forbilledlig kollega. Længe før der overhovedet var tænkt på lov 409, planlagde vi god undervisning sammen, drøftede Aisha og Antons vanskeligheder og tænkte store pædagogiske tanker om den gode skole. Lars tog del i alt fra løsning af pigekonflikter over planlægning af sociale arrangementer til talen alvorsord med ledelsen om vores hjertesager.


Lars er et ordentligt menneske. Jeg vil gerne have hans kvaliteter, viden og store erfaring på den næste formandspost i KLF. Derfor får han min stemme.