Sekretariatet

Ivan Jespersen, sekretariatschef
Email: ij@dlf.org

Læs mere

Varetager driften af og har ansvaret for sekretariatets virksomhed, herunder det overordnede ansvar for foreningens økonomi.

Sekretariatschefen tager sig af personale­spørgsmål og forestår med bistand fra konsulenterne den nærmere tilrettelæggelse af foreningens virksomhed. Sekretariatschefen er teknisk forhandlingsleder og er på sekretariatsplan bindeled til øvrige organisationer. 

Sekretariatschefen har desuden følgende konkrete sagsområder: Afskedssager, tjenstlige sager, brud på overenskomsterne, forhandlinger om arbejdstidsregler og forhåndsaftaler om løn.

Helle Munch Nielsen, konsulent
Email: hmni@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser fra:

Skolepsykologer, private gymnasiers grundskoler i København.

Helle er ligeledes ansat som konsulent i Frederiksberg Lærerforening.

Nina Boertmann, konsulent
Email: nibo@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser vedrørende: 

Pædagogiske forhold, lønspørgsmål.

Arbejdstidsaftale og lærere på statslige aftaler.

 

 

Jakob Munk Jensen
Email: jj@dlf.org

Læs mere

Arbejdsområde:

Tjenstlige sager

Afskedssager

Personsager

samarbejdssager

Arbejdsmiljø

Tillidsrepræsentant- og MED-aftalen

Sygdom, overenskomstens sociale kapitel og fleksjob

Skolens styrelse herunder skolebestyrelsens kompetencer

 

 

Bente Grønbæk Bruun, konsulent 
Email: bgbr@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser vedrørende:

Løn, tjenestemandspension, overenskomst-pension, barselsregler, arbejdstidsregler for folkeskolen, arbejdsmiljø

Varetager også enkelte sider på hjemmesiden, herunder TR/AMR-siderne.

Vinni Hertz, konsulent
Email: vin@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål og projekter, barselsregler, folkeskolens arbejdstidsregler, tale- hørelærere og PPR. - Løn og arbejdstid, personlige sager, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, efter- og videreuddannelse mv.
Ungdommens Uddannelsesvejledning, kombinationsbeskæftigelse

Lene Andersen, konsulent
Email: la@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser vedrørende:

Barselsregler, sociallovgivning.

Spørgsmål om sygdom, fleksjob - herunder seniorordninger m.v. Personlige sager.

Anne Lindegård, konsulent
Email: al@dlf.org

Læs mere

Besvarer henvendelser vedrørende:

Personalepolitiske spørgsmål, herunder tillidsrepræsentant- og SU(MED)-regler, folkeskolens arbejdstidsregler, forsøgs- og udviklingsarbejder, modersmålslærere

Børnehaveklasseledere - løn- og arbejdsvilkår, folkeskoleloven - herunder styrelsesregler, samarbejdsproblemer - henvendelser fra medarbejdere, psykisk arbejdsmiljø, personlige sager.

Praktikaftalen, professionsbachelorer i Sundhed og Ernæring

Sjanne Hansen, regnskab
Email: sjha@dlf.org

Læs mere

Arbejdsområde:

Regnskab og rådighedsbeløb

Hanne Spiegelberg
Email: hsp@dlf.org

Læs mere

Arbejdsområde:

Låneforeningen

IT

 

 

Dorthe Rasmussen, sekretær
Email: dora@dlf.org

Læs mere

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet
Kursus- og mødetilrettelæggelse
KLF's ejendomme
Varetager opgaver i relation til hjemmesiden 
TR-udsendelser samt opdatering af email-adresser og lign.

Dorthe Jensen, sekretær
Email: doje@dlf.org

Læs mere

Arbejdsområde:

Administration, sekretariatet

Medlemsadministration

 

 

Jeanette Jensen, serviceassistent

Læs mere

Arbejdsområde:

Serviceassistent