KLF's kongresdelegerede

Københavns Lærerforening har ialt 19 kongeresdelegerede. Som kongresdelegeret er man valgt på vegne af medlemmene af Københavns Lærerforening til at deltage i Danmarks Lærerforenings kongresser. 

Medlemmerne af KLF's bestyrelse inkl. suppleanter er også kongresdelegerede. Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking er kongresdelegerede i kraft af hendes valg til DLF's hovedstyrelse, så der er 1 delegerede yderligere uden for bestyrelsen. Nedenfor nævnt er de kongresdelegerede der ikke er medlem af KLF´s bestyrelse eller suppleant til dette.

 

 

 

Anders Kildahl Juul

Ceren Boran

Cristian Hornbøll Borch

Kira Schlifer

Johan Elkjær

 

 

 

Mads Peder Søe

Kathrine Kristensen

Rasmus Danker

Casper Neistrup

Sussie Johansen

Morten Petersen

Jacob Sønderby

Lars Bechager