KLF's kongresdelegerede

Københavns Lærerforening har ialt 18 kongeresdelegerede. Som kongresdelegeret er man valgt på vegne af medlemmene af Københavns Lærerforening til at deltage i Danmarks Lærerforenings kongresser. 

Medlemmerne af KLF's bestyrelse er også kongresdelegerede. Da næstformand Lars Sørensen og bestyrelsesmedlem Kjell Nilsson er kongresdelegerede i kraft af deres valg til DLF's hovedstyrelse, er der således to delegerede yderligere uden for bestyrelsen. Nedenfor nævnt er de kongresdelegerede der ikke er medlem af KLF´s bestyrelse eller suppleant til dette.

 

 

Anders Kildahl Juul

Torben Fleckner

Cristian Hornbøll Borch

Eva Stemann Larsen

Johan Elkjær

 

 

 

Mads Peder Søe

Mette Oksbjerg

Peter Bugge Lorenzen

Pernille Gaarde Bendix

Sussie Johansen

Lars Bechager