KLF's kongresdelegerede

Københavns Lærerforening har ialt 19 kongeresdelegerede. Som kongresdelegeret er man valgt på vegne af medlemmene af Københavns Lærerforening til at deltage i Danmarks Lærerforenings kongresser. 

Medlemmerne af KLF's bestyrelse inkl. suppleanter er også kongresdelegerede. Bestyrelsesmedlem Katrine Fylking er kongresdelegerede i kraft af hendes valg til DLF's hovedstyrelse, så der er 1 delegerede yderligere uden for bestyrelsen. Nedenfor nævnt er de kongresdelegerede der ikke er medlem af KLF´s bestyrelse eller suppleant til dette.

 

 

 

Anders Kildahl Juul

Ceren Boran

Cristian Hornbøll Borch

Kira Schlifer

Johan Elkjær

 

 

 

Mads Peder Søe / suppleant

Kathrine Kristensen / suppleant

Rasmus Danker / suppleant

Casper Neistrup / suppleant

Sussie Johansen

Morten Petersen / suppleant

Jacob Sønderby / suppleant

Lars Bechager