Udvalg mv.

Bestyrelsesudvalg og besættelse af udvalgsposter mv.

Bestyrelsens faste udvalg

Jf. forretningsordenens §9. Bestyrelsen nedsætter følgende faste udvalg med anførte arbejdsområder. Hvert udvalg består af 4 bestyrelsesmedlemmer:

a. Pædagogisk udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af pædagogisk art, herunder eksempelvis undervisningsplaner, relation til anden undervisning for børn og unge, forsøgs- og udviklingsarbejde, efter- og videreuddannelse, forhold omkring CVU, pædagogiske kurser og konferencer.

b. Fagligt udvalg

Udvalget behandler spørgsmål af faglig art, herunder løn-, beskæftigelses- og arbejdstidsforhold. Udvalget behandler spørgsmål vedr. evt. aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af kommunens budgetter, det behandler organisatoriske spørgsmål vedr. pædagogisk råd, KLF-afdelinger, det forestår i samarbejde med KLF's kontor tilrettelæggelsen af TR-uddannelsen og faglig kursusvirksomhed samt møder og fester i foreningen.

Udvalget varetager forbindelsen med afdelingen for løst ansatte og arbejdsledige.

c. Koloniudvalg

Udvalget fungerer i henhold til de i vedtægtens §3 fastsatte retningslinjer.
Udvalgene afgiver i begyndelsen af valgperioden indstilling til bestyrelsen om valg af udvalgsformænd.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte tværgående ad hoc arbejdsgrupper bestående af indtil fire personer.
Arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen.
Intet udvalg kan foregribe bestyrelsens endelige afgørelse.
Med tilknytning til udvalgene udpeger bestyrelsen:

  • en ansvarlig for arbejdsmiljøspørgsmål, som varetager behandlingen af arbejdsmiljøspørgsmål i relation til arbejdsmiljølovgivningen samt kontakten til sikkerhedsorganisationen 
  • en ansvarlig for ligestillingsspørgsmål, som varetager spørgsmål vedr. ligestillingsproblematikken. 

Hver af disse anvender sit "fagudvalg" (Pædagogisk Udvalg eller Fagligt Udvalg) som baggrundsgruppe.

I et ad. hoc udvalg med formændene fra pædagogisk udvalg og fagligt udvalg samt yderligere en repræsentant fra hvert af udvalgene planlægges og koordineres den overordnede kursusvirksomhed.

De faste udvalg har følgende sammensætning:

Fagligt udvalg:
Jane Pilegaard (Formand) (JP)
Janne Riise Hansen (JR)
Thomas Roy Larsen (TL)
Kjell Nilsson (KJ)


Pædagogisk udvalg:
Inge Thomsen (Formand) (IT)
Nina Boertmann (NB)
Jamal Bakteyar (JB)
Lars Sørensen (LS)


Koloniudvalg:
Jan Trojaborg (Formand) (JT)
Kjell Nilsson (KN)
Jane Pilegaard (JN)
Thomas Roy Larsen (TL)

 

BUF

                                           

 

Fælles Pædagogisk Råd 

 

JT, IT, LS, JP, TL

 

 

 

Følgegruppen elevsikkerhed

 
 

FAU

 

 

 

Følgegruppen samtænkning

 
 

JT, AnL

 
 

Fravær/Nærvær

 
 

 

 
 

AMK-Fokusgruppe

 
 

 

 
 

Arbejdsmiljøprojekter i BUF

 
 

 

 
 

Følgegruppen familiekurser

 
 

JB, AnL

 
 

Følgegruppen nyuddannede

 
 

NB

 
 

Folkeskolen det naturlige valg

 
 

JT

 
 

Lærer/pædagog

 
 

JT

 

 

         

 

Hovedsamarbejdsudvalget

 
 

JT (suppleant JP)

 

LS (suppleant IT)

 
 

 

 
 

 

 

ØKF

     

 

Københavns Kommunes Ligestillingsudvalg

 
 

IT

 

 

Hovedstaden Øst

                     

 

Tovholder

 
 

LS

 
 

Arbejdsmiljø forum

 
 

 

 
 

Kursusforum

 
 

JP

 
 

Seminarieorientering (udpeget af HØ)

 
 

NB

 
 

Pædagogisk udviklingsforum

 
 

IT

 

 

Eksterne repræsentationer

                                                         

 

Dansk Unicef

 
 

Sekretariatet

 
 

Låneforeningen for Lærere

 
 

LS, IJ

 
 

Gabriel Jensens Ferieudflugter

 
 

JT

 
 

Børnenes Kontor

 
 

KN

 
 

Hjælpekassen 1892

 
 

AL

 
 

Folkekirkens Skoletjeneste

 
 

IT

 
 

Kvindernes Bygning

 
 

 

 
 

Bestyrelsen for feriefonden

 
 

JT

 
 

Lærerindernes Hus

 
 

Ane Lykkegaard, Lisbeth Palm

 
 

Lån & Spars repræsentantskab

 
 

IJ

 
 

Tjenestemændenes Låneforening

 
 

JT

 
 

KFF´s bestyrelse

 
 

JT

 
 

Bestyrelsen for Billedskolen

 
 

IT

 
 

DCUM følgegruppe

 
 

JP

 

 

6-by-samarbejdet                                      LS

Arbejdsgrupper

                             

 

Budgetarbejdsgruppe KLF-S&F

 
 

LS, IT, JP, KN

 
 

Netværk nye lærere

 
 

JP, KN, NB

 
 

Samarbejde med repræsentanter i arbejdsmiljøudvalgene

 
 JP
 
 

Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter på specialskoler

 
 

JP

 
 

Budgetarbejdsgruppe med repræsentanter for bestyrelse, sekretariat og interesserede TR 

 
 

LS, IT, JP, KN, Bente Bruun

 
 

Sikker By (KFF)

 
 

LS