KLFnet's redaktion

Jan Klint Poulsen, digital redaktør (ansvarshavende)

Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C

Email: janklint@klfnet.dk, Telefon: 5194 0346

KLFnet.dk er Københavns Lærerforenings nyheds- og informationsside. Her kan du hente faglige informationer og læse aktuelle artikler om pædagogisk stof, fagligt nyt og skolepolitik. Redaktionen arbejder under den digitale redaktørs frihedsbrev. Hjemmesiden redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet, interesse, væsentlighed og alsidighed. Her kan du læse de etiske regler, som redaktionen arbejder ud fra. KLFnet.dk er tilmeldt Pressenævnet og følger nævnets retningslinjer for god presseskik. Læs mere her.

Ideer til artikler, historier, debatindlæg eller andet med relevans for hjemmesiden kan sendes til KLFnet's digitale redaktør.

KLFnet.dk har tilknyttet en række freelancejournalister, som kan ses herunder. Ikke alle freelancere skriver for for KLFnet hele tiden, men er tilknyttet i kortere og længere perioder. 

Peter Garde

petergarde@klfnet.dk 

Tlf. 4034 7722

Jennifer Jensen

jenniferjensen@klfnet.dk

Tlf. 4233 0166

Julie Trojaborg

julietrojaborg@klfnet.dk

Tlf. 4157 6742

Morten Jensen

mortenjensen@klfnet.dk

Tlf. 2025 5691

Sophie Engberg Sonne

sophieengberg@klfnet.dk

Tlf. 2683 0803

Torben Kloster

torbenkloster@klfnet.dk

Tlf. 2219 9655

Hanne Hellisen

hannehellisen@gmail.com

Tlf. 2349 4759

Carsten Linde, fotograf

carstenlinde@klfnet.dk

Tlf. 2219 9655