KLFnet's redaktion

Jan Klint Poulsen, digital redaktør (ansvarshavende)

Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C

Email: janklint@klfnet.dk, Telefon: 5194 0346

KLFnet.dk er Københavns Lærerforenings nyheds- og informationsside. Her kan du hente faglige informationer og læse aktuelle artikler om fagligt nyt, pædagogisk stof og skolepolitik.

Redaktionen arbejder under den digitale redaktørs frihedsbrev. Hjemmesiden redigeres ud fra journalistiske principper om aktualitet, interesse, væsentlighed og alsidighed. Her kan du læse de etiske regler, som redaktionen arbejder ud fra. KLFnet.dk er tilmeldt Pressenævnet og følger nævnets retningslinjer for god presseskik. Læs mere her.

Ideer til artikler, historier, debatindlæg eller andet med relevans for hjemmesiden skal sendes til KLFnet's digitale redaktør.

KLFnet.dk har tilknyttet en række freelancejournalister, som kan ses herunder. Ikke alle freelancere skriver for for KLFnet.dk hele tiden, men er tilknyttet i kortere og længere perioder. 

Peter Garde

petergarde@klfnet.dk 

Tlf. 4034 7722

John Villy Olsen

johnvillyol@gmail.com

Tlf. 51 81 30 82

Morten Jensen

mortenjensen@klfnet.dk

Tlf. 2025 5691

Torben Kloster

torbenkloster@gmail.com

Tlf. 2219 9655

Hanne Hellisen (Barsel)

hannehellisen@gmail.com

Tlf. 2349 4759

Andreas Brøns Riise

Riiseandreas@gmail.com

Tlf: 5354 5153

Lasse Ørum Klinke

klinkelasse@gmail.com

Tlf. 3060 0641