Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling er afholdt. Du kan læse beslutningsreferatet her. Nedenfor kan du høre hele generalforsamlingen, eller klikke dig frem til specifikke dele af arrangementet.

Indvarsling

Den ordinære generalforsamling 2018 afholdes fredag 5. oktober kl 15.30 – 19.00 i Korsgadehallen på Nørrebro 

Efter generalforsamlingen vil der være medlemsfest samme sted

Den endelige dagsorden til generalforsamlingen: (Se bilag nederst på siden)

  1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 
  2. Valg af referenter
  3. Vedtagelse af forretningsorden
  4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
  5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne
  6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Forslag til vedtægtsændringer 
  9. Eventuelt

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

Fredag 14. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.

Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 14. september.

KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 14. september.

Mandag 17. september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 21. september.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 24. september.

Følg med på hjemmesiden op til den ordinære generalforsamling.

MEDLEMSFEST

Som medlem af Københavns Lærerforening er du velkommen til at deltage i den efterfølgende middag og medlemsfest. Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person. Du tilmelder dig via din TR senest 24. september. Er du ikke tilknyttet en skole, kan du købe billet hos Københavns Lærerforening, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C.

Middagen starter kl. 19.30 med efterfølgende fest, musik, og hvem ved ... måske skal du også ud på dansegulvet, når kopibandet Gasoline slår sig løs. Senere på aftenen er der DJ til at vende pladerne for de feststemte medlemmer.