Generalforsamling 2017

Del:

Foreløbig dagsorden

Den ordinære generalforsamling 2017 afholdes fredag 6. oktober kl. 15.30 til kl. 19.00 i Korsgadehallen på Nørrebro.

Efter generalforsamlingen vil der være medlemsfest samme sted.

 

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen: 

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent
 2. Valg af referenter
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Forslag til vedtægtsændringer
 9. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode
 10. Eventuelt

   

 

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

 • Fredag 15. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.
 • Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 15. september.
 • KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 15. september.
 • Mandag 18. september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 22. september.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside fredag 22. september.

 

Følg med på hjemmesiden op til den ordinære generalforsamling, hvor der løbende bliver lagt bilag ud.

 

Bilag til generalforsamlingen

KLF's regnskab 2016 kan hentes her.

Forslag til vedtægtsændringer