KLF's strategiske arbejde med arbejdsmiljø

Københavns Lærerforening arbejder for at styrke TR og AMR’s muligheder for indflydelse på de lokale prioriteringer med fokus på arbejdet med kerneopgaven, og på at sikre de ansatte et sundt arbejdsmiljø.

Vi er opmærksomme på betydningen af sammenhæng og koordinering mellem det, der foregår på den enkelte arbejdsplads og det arbejde, som foregår centralt i KLF og i DLF.

Vi har derfor fokus på det strategiske arbejde med arbejdsmiljøområdet som et helt centralt indsatsområde.

Nedenfor er en oplistning af de indsatsområder, som vi som forening arbejder med.

De fem pejlemærker i DLF’s arbejdsmiljøstrategi:

 1. fremme af arbejdsglæde og trivsel
 2. forebyggelse og tidlig indsats
 3. holdbare løsninger i et helt arbejdsliv
 4. arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid
 5. kontinuitet, systematik og koordinering

De fire fokusområder for de kommende to år besluttet af HovedMED i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF):

 1. Stærke arbejdsfællesskaber,
 2. Vold og trusler
 3. Nye medarbejdere
 4. Støj og uro

Organisatoriske KLF-indsatser:

 • To årlige møder med vore AMR’ere ét i efteråret/vinteren og ét i foråret kl. 13-16.
 • Fælles møde for TR’ere og AMR’ere i efteråret.
 • Områdenetværksmøder for AMR’ere fungerer i et af byens fem områder, i de øvrige områder inviteres AMR til at deltage i minimum ét af TR-områdemøderne.
 • AMR internat på Frederiksdal torsdag til fredag (30.11.-1.12).
 • AMR-skrivelser med aktuel orientering fra KLF nogle gange årligt.
 • KLF’s forventninger til TR samarbejdet med AMR præsenteres og diskuteres med de nyvalgte TR’ere i forbindelse med KLF’s TR uddannelse.
 • KLF’s faglige udvalg har årlige møder med arbejdsmiljøafdelingen i BUF.

Særlige indsatsområder i 2017 og 2018:

Forebyggelse og tidlig indsats: Det strategiske arbejdsmiljøarbejde lokalt skal styrkes. Blandt andet er det ikke alle KLF-arbejdspladser, der er opmærksom på betydningen af den årlige arbejdsmiljødrøftelse i LokalMED, på at enkelthændelser skal evalueres, og at arbejdsmiljøgruppen skal udarbejde plan for hvordan gentagelse undgås, på betydningen af at drøfte hvordan arbejdspladsens samlede ressourcer bruges bedst muligt, så de ansatte ikke har en usund arbejdsbelastning eller manglende kompetencer til at løse komplekse opgaver.

Stærke og robuste arbejdsfællesskaber: Den enkelte står ikke alene med opgaverne: Hvis medarbejdere er presset arbejdsmiljømæssigt, er det et fælles arbejdspladsproblem. Arbejdsfællesskabet kan også medvirke til at der på arbejdspladsen foretages i klar prioritering med udgangspunkt i kerneopgaven og at nyansatte integreres bedre på arbejdspladsen.   

TRIO-samarbejdet: TRIO kan styrke arbejdet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for en arbejdsplads med en høj grad af trivsel. TRIO’en kan sikre, at den samlede arbejdsplads inddrages i større beslutninger og i væsentlige faglige og pædagogiske diskussioner, TRIO’en kan styrke arbejdspladsens fokus på kerneopgaven.

 

November 2017