Kjell Nilsson

Kandidat til formand, næstformand og bestyrelsen

OK 18 er en del af noget større – en del af et demokratisk, solidarisk og bæredygtigt samfund

Jeg har valgt at bruge den fine plads her på min valgside til at skrive om mine tanker om overenskomst 18 på grund af alvoren i den aktuelle situation, hvor vores modpart har sagt nej til vores krav om en lønstigning, der afspejler den positive udvikling i samfundsøkonomien. De har også sagt nej til at opfylde vores ret til en arbejdstidsaftale.  

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

I år 2021, når OK 18 udløber, vil Moderniseringsstyrelsens og KL’s nej have været gældende i 8 år. En uhyggelig tanke, når man ser på, hvor meget der allerede er ødelagt siden 2013. I folkeskolen og på mange af de andre områder, hvor vi i KLF arbejder, udmønter den samme politik sig i et nej til at tildele en økonomisk ramme, der gør det muligt at give eleverne den undervisning og det skoleliv, de har krav på. NOK er NOK - det skal stoppe nu.

En opfyldelse af kravet om en arbejdstidsaftale vil kunne få det bedste frem i lederne. Det vil bringe et reelt arbejdspladsdemokrati tilbage, der kan virke i samhørighed med Borgerrepræsentationen og Folketinget, og det vil gøre det attraktivt at søge arbejde, også for uddannede. Et stigende antal politikere taler vores sag: Annika Smith, Maja Krog, Gorm Anker Gunnarsen, Marianne Jelved, Jacob Mark og mange flere.

Mandag den 26/2 var vi mange fra KLF og en stribe andre fagforeninger i København til demonstration for at bakke vores forhandlere op.  Vi stod skulder ved skulder og kunne fysisk mærke solidariteten. Solidaritet giver håb og styrke om at kunne vende arbejdsgivernes nej til et ja. Det kan ske, hvis vi fastholder musketereden på tværs af ansatte i stat, regioner og kommuner.

Vi skal mobilisere vores fulde styrke både fagligt og politisk, så 2018 kan blive et positivt vendepunkt, og OK 18 kan bidrage til, at vi i Danmark bevæger os i en retning, hvor den økonomiske vækst, anstændige job og kvalitetsuddannelse fører mod en  bæredygtig fremtid.

Jeg vil blive glad, hvis du vil følge mig på Facebook: facebook.com/kjell.nilsson.9231 

Hvis du vil i kontakt med mig, er du meget velkommen til at skrive til mig på kni@dlf.org - Jeg kommer gerne ud og besøger jeres skole eller arbejdsplads for at høre om jeres arbejdsliv og få en fagpolitisk snak.

Her kan du læse nogle udvalgte synspunkter og debatindlæg, jeg har skrevet:

https://www.facebook.com/notes/kjell-nilsson/skab-faglig-trivsel-for-dine-elever-og-styrk-relationerne/950841331737727/

https://www.facebook.com/notes/kjell-nilsson/hvorfor-er-det-så-vigtigt-med-en-arbejdstidsaftale-ved-ok-18-frem-for-lov409-hvi/945102008978326/

https://www.folkeskolen.dk/623271/25--nyansatte-er-uden-laereruddannelse--send-eleverne-hjem

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hvad-goer-du-hvad-goer-vi/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/aabent-brev-til-kristian-heunicke-kls-direktoer-for-arbejdsgiverpolitik-og-overenskomster/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/vi-laerer-for-livet-ikke-for-den-naeste-nationale-test/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/styrk-velfaerdssamfundet-saet-fuldt-stop-for-nedskaeringer-paa-vores-faelles-velfaerd/

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret. Klik her for at stemme.

Se stemmeprocenten på din arbejdsplads her.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar