Katrine Fylking

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Folkeskolen er under pres – vi skal have bedre arbejdsvilkår nu!

Vi skal udvikle og sikre folkeskolen, og det gør vi først og fremmest ved at sikre lærerne gode arbejdsvilkår. Jeg vil arbejde for, at der ansættes flere lærere på skolerne.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Folkeskolereformen blev finansieret gennem et lovindgreb. Det skabte dårlige arbejdsvilkår for lærerne og har medført et væsentligt forringet arbejdsmiljø på skolerne. Vi skal se på de elementer i reformen, som ikke fungerer. Skoledagen skal afkortes, og §16b skal udnyttes fuldt ud.

Der skal foretages de nødvendige tiltag i forhold til inklusionsdagsordenen, en dagsorden, som i den grad sætter folkeskolen under pres.

Det er desværre blevet nødvendigt og afgørende for lærernes mulighed for at lykkes i arbejdet, at der i kommunen er indgået en god lokalaftale med den lokale lærerforening. Det er et af de punkter, som jeg vil arbejde hårdt for i København. Lærerne skal sikres tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Bløde formuleringer og hensigtserklæringer kan ikke bruges, når skolernes økonomi er så presset. 

Københavns Lærerforening er en velfungerende og stærk kreds, som er i stand til at indgå nogle aftaler, som i høj grad er med til at forbedre arbejdsvilkårene for lærerne i København, og sådan skal det fortsat være. Bestyrelsen skal gå forrest, når der er behov for det, og være synlig, tydelig og tæt på medlemmerne.

Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem skolerne, så vi kan udnytte de gode aftaler, der ind imellem indgås mellem den enkelte tillidsrepræsentant og skoleleder. Vi skal udnytte de muligheder, der er for at få indflydelse – på alle skoler. Vi skal ikke acceptere, at nogle skoler har ringere arbejdsvilkår end andre. De tillidsvalgtes rolle er blevet større, og der er brug for bedre vilkår og rammer for deres arbejde.

Vi skal have respekt for de kampe, som er kæmpet. Det har aldrig været vigtigere at styrke fagbevægelsen. Vi skal være tydelige som fagforening – gode arbejdsvilkår kommer ikke ud af ingenting. Den danske model skal bevares og udvikles, så vi fremover kan være sikre på, at overenskomstforhandlinger er forhandlinger, der sikrer stabile og ordentlige forhold på arbejdspladsen.

Følg mig gerne på Facebook: https://www.facebook.com/katrinefylking

Debatindlæg på KLFnet:

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hvem-tager-sig-af-de-boern-som-ikke-har-en-diagnose/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/styrk-samarbejdet-i-trio-lad-os-tale-tid/ - .WfGTDmbleXE.facebook

Debatindlæg på Folkeskolen.dk:

https://www.folkeskolen.dk/622789/skoledagens-laengde--skal-vi-virkelig-stadig-tale-om-det

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar