Karen Hornshøj-Møller

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Repræsentant for medlemmerne på det statslige område!

Mit navn er Karen Hornshøj-Møller, og jeg er TR på Copenhagen International School - dvs. at jeg er ansat på det statslige område. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Jeg stiller op som delegeret til kongressen, fordi der er stor forskel på ansættelsesvilkårene på hhv. det kommunale og det statslige område. Samtidig er andelen af lærere i KLF fra statens område på knap 10 %, og dette sammen med vores særlige arbejdsforhold betyder, at vi har brug for flere, der kan tale vores sag.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar