Johan Elkjær

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Aktiv og engageret stemme  

Johan Elkjær håber på at få din stemme til valget som kongresdelegeret. Jeg er lærer og tillidsrepræsentant på Blågård Skole og har altid været fagligt aktiv.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Det arbejdende demokrati

Jeg var delegeret i sidste kongresperiode og oplevede kongresserne meget positivt, som et reelt arbejdende demokrati. Jeg bruger min stemme til at fremme en aktiv linje i Danmarks Lærerforening. På kongresserne har jeg talt for: Klar og konsekvent modstand mod Skolereformen. ”Det lange lys” på arbejdstiden. Aktivt forsvar for velfærdssamfundet - deltagelse i velfærdsalliancen. Samt solidarisk lønpolitik.

Det tror jeg også bliver hovedemner på DLF’s kongresser de næste år.

Folkeskolens fremtid starter, når folkeskolereformen slutter

Jeg håber, de kommende kongresser kommer til at fastholde og uddybe kritikken af folkeskolereformen.

Folkeskolen trænger til en kvalitetssikring

Lærernes arbejdstid skal i aftalte rammer og undervisningens kvalitet skal sikres. To sider af samme sag, selvom ikke alle forstår det. Endnu. Uanset udfaldet af denne overenskomstfornyelse, vil det være afgørende for vores fag og for folkeskolen, at vi formår at holde debatten levende.

Folkeskoleideal - velfærdsideal

Vores bud på folkets skole i velfærdssamfundet. Vi bør udbygge DLF’s profil med forståelse og holdninger til alle de dele af velfærdssamfundet, som vi kan se, har så stor indflydelse på børns liv.

Faglig fornyelse

Sammenholdet mellem de offentligt ansattes fagforeninger er stærkt og synligt. Det bør inspirere til en revitalisering af fagforeningerne, for velorganiserede ansatte har de bedste muligheder for at fremme de fælles interesser i et samfund, hvor de fås interesser fylder alt for meget. Indadtil bør vi kritisk se på, om vores politik, især vores lønpolitik, udtrykker ønske om tværfagligt samarbejde og solidaritet.

Håber du vil deltage i afstemningerne.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar